Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
MZ Kertvaroš

Izveštaj o radu Mesne zajednice Kertvaroš za 2009. godinu

05.06.2013.

SKUPŠTINA MESNE ZAJEDNICE «KERTVAROŠ»
Broj: I-8
Dana: 13.01.2010. godine
Subotica
PREDSEDNIK SKUPŠTINE MZ
ŠA/HE

IZVEŠTAJ

o radu Mesne zajednice «Kertvaroš» za 2009. godinu

Mesna zajednica «Kertvaroš» svoju osnovnu delatnost obavljala je prema Statutu Mesne zajednice «Kertvaroš» u Subotici, prema Poslovnicima za organe ove Mesne zajednice, po Planu i programu rada za 2009. godinu, kao i prema usvojenim Prioritetima iz programa rada MZ «Kertvaroš» za 2009. godinu.

U prostorijama Mesne zajednice vršena je dužnost kancelarijskog poslovanja i obavljanje raznih aktivnosti i zadataka u saradnji sa Gradskom upravom Subotica.

Rukovodstvo Mesne zajednice je aktivno i savesno vršila svoju dužnost, prvenstveno predstavljao interese građana MZ «Kertvaroš», kao i posredovao u rešavanju aktuelnih problema sa teritorije MZ.

Skupština Mesne zajednice je imala 2 sednice, a Savet Mesne zajednice 16 sednica. Prema potrebi se zasedalo za donošenje Odluka, a rad se odvijao i u stalnim konsultacijama predsednika Skupštine i predsednika Saveta međusobno i sa članovima Rukovodstva, kao i predsednika Skupštine i predsednika Saveta sa sekretarom MZ radi davanja smernica za rad MZ, tj. davanja uputstava za postupanje u rešavanju pojedinih predmeta - zadataka, odnosno zbog utvrđivanja aktivnosti koje se moraju preduzeti, kako bi se problemi efikasno rešili. Radi bolje upućenosti Rukovodstva MZ u probleme građana svake prve srede u mesecu predsednik Skupštine je imao prijem građana, kada su svi zainteresovani građani MZ imali prilike lično da se obrate Rukovodstvu MZ za rešavanje aktuelnih problema u domenu MZ.

Na zahtev - poziv građana, odnosno grupe građana ili po potrebi predsednik Skupštine, kao i predsednik Saveta i sekretar MZ izlazili na lice mesta radi identifikacije problema sa treritorije MZ odnosno, da bi imali uvida u postojeće stanje, kako bi mogli zastupati interese građana MZ.

KOMUNALNA OBLAST:

Na osnovu žalbi, molbi i prijava građana, kao i na osnovu prikupljenih informacija od strane članova Rukovodstva i sekretara MZ tokom 2009. godine podnešeni su Zahtevi i Molbe prema nadležnim organima, organizacijama, javnim - i javnim komunalnim preduzećima. Redovno su dostavljeni svi traženi podaci sa kojima je MZ raspolagala, odnosno koje je MZ u okviru određenih zadatka pribavila.

Radi brže intervencije nadležnih MZ je Zahteve i Prijave o komunalnim nedostacima podnosila i preko telefona, kao što su slučajevi nedostatka ili kvara uličnog i javnog osvetljenja i osvetljenja dečijih igrališta, oštećenja ili nedostatka saobraćajnih znakova, nedostatka poklopaca raznih uličnih šahtova, rasutog smeća na javnoj površini, psi lutalica u čoporima i oštećenja na kolovozima.

Povratno, preko telefona su obavešteni građani o toku rešavanja problema, o informaciji odnosno odgovoru nadležne službe po pojedinom predmetu.

Mesna zajednica «Kertvaroš» sledeće projekte je sprovodila u protekloj godini na polju komunalne oblasti iz Prioriteta Programa MZ za 2009. godinu:

1.

Rekonstrukcija trotoara u ulici Kizur Ištvana sa desne strane ulice kod raskrsnice sa ulicom Josipa Kraša (kod bunara), na istoj lokaciji i povezivanje trotoara sa saobraćajnicama obe ulice (u svrsi omogućenja prelaza na drugu stranu).

Završetak pešačke staze preko javne zelene površine u ulici Kizur Ištvana sa leve strane ulice kod broja 15, kao i rekonstrukcija trotoara u ulici Kizur Ištvana ispred broja 15, takođe na javnoj zelenoj površinini.

Rekonstrukcija pešačkog prolaza u ulici Josipa Kraša kod zgrade br. 8, kao i spoj pešačkog prolaza ulice Josipa Kraša do saobraćajnice ulice Mihajla Pupina izvedeno sa rigolom prema uličnom slivniku. Mesna zajednica je iz sopstvenih sredstava finansirala radove na rekonstrukciji trotoara u ukupnom iznosu od 90.000,00 dinara, a u okviru raspoloživih sredstava koja su bila namenjena za popravku.

2.

Nastavilo se i sa uređenjem okoline Tesline pijace. Posle izmeštanja taksi stanice sa saobraćajnice ulice Partizanskih baza (što je značajno zbog bezbednosti saobraćaja), uredila se i pešačka zona tržnog centra preko puta Tesline pijace savremenim popločenjem ispred prodavnica, a prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Istovremeno postavljeni su i tzv. hamburški lukovi uz bankinu saobraćajnice Partizanskih baza, da bi se pešačka zona zaštitila od nepropisnog parkiranja.

3.

Mesna zajednica «Kertvaroš» 2008. godine svojim Programom je uspešno konkurisala kod «Fonda za Kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine», te Mesnoj zajednici su dodeljena sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara, a za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Doma zdravlja u MZ «Kertvaroš».

Sprovođenje daljih koraka u ostvarivanju Programa su u toku, a sprovodi ih JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice. Izrađena je dokumentacija projektnog zadatka, tj. opis planiranih sadržaja za vrste medicinskih usluga za objekat doma zdravlja, a prema važećim standardima dimenzija i obrade za izgradnju ove kategorije objekata, sa osvrtom na broj potencijalnih korisnika. Za izradu idejnog i glavnog građevinskog projeka za objekat doma zdravlja čeka se za fizičko formiranje građevinske parcele, naime izrada Detaljnog urbanističkog plana buduće šire lokacije objekta je u toku u JP Zavodu za urbanizam Grada Subotice.

4.

Hamburškim lukovima je izvedeno zatvaranje slepog dela ulice Vladimira Majakovski kod fotokopirnice Kult i slepog dela ulice Marije Vojnić Tošinice kod Studentske menze, da bi se sprečilo izlazak kolima na Segedinski put, kako je to i bilo prvobitno.

5.

Postavljeni su graničnici-hamburški lukovi uz Segedinski put kod zgrada br. 15 i 17 na deonici od ulice Ante Parčetića do Studentske menze, da bi se zaštitila javna zelena površina i pešačka zona od nepropisnog parkiranja kod hamburgerije, a iz istog razloga su postavljene i betonske žardinjere za zaštitu trotoara, na lokaciji kod semafora na izlazu ulice Ante Parčetića na Segedinski put.

OBJEKAT MESNE ZAJEDNICE:

Tokom 2009. godine nastavilo se i sa opremanjem obnovljenih prostorija Mesne zajednice.

Kupljen je kombinovani štednjak za kuhinju Mesne zajednice sa pozicija konta Alat i inventar u ukupnom iznosu od 20.799,00 dinara, a u okviru raspoloživih sredstava indirektnog korisnika budžetskih sredstava. Ugrađene su i bravice u kuhinjsku opremu-nameštaj kuhinje, finansirano iz sopstvenih sredstava. Ugrađeni su mesingani nosači u svrsi kačenja slika na zidove velike sale (isplata je bila na osnovu predračuna krajem 2008. godine). Izrađene su i montirane rešetke na prozore i vrata objekta Mesne zajednice sa pozicija konta Ostaleusluge i materijal za održavanje zgrada u ukupnom iznosu od 24.918,00 dinara, a u okviru raspoloživih sredstava indirektnog korisnika budžetskih sredstava. Izrađen je metalni kostur za arhivske police u ukupnom iznosu od 11.136,00 dinara, takođe su izrađeni i montirani pragovi za sva vrata objekta Mesne zajednice u ukupnom iznosu od 5.000,00 dinara, a sa pozicija konta Ostale opšte usluge u okviru raspoloživih sredstava indirektnog korisnika budžetskih sredstava.

Pribavljane su i ponude-predračuni za kupovinu potrebnog inventara (aspiratora, usisivača, grejalice, dekt telefona), ali sprovođenje kupovine je preostalo za sledeću godinu iz razloga što namenjena budžetska sredstva nakon usvojenog rebalansa budžeta Grada nisu prebačena na račun MZ, Gradska uprava je to učinila tek 31.12.2009. godine.

Pribavljene su i ponude za građevinske-zanatske radove za završetak zasebnog mokrog čvora sa ulazom iz dvorišta Mesne zajednice, međutim rebalansom budžeta Grada za tu namenu predviđena sredstva takođe su 31.12.2009. godine prebačena na račun MZ, a za izvođenje ovih radova još nisu odgovarajući vremenski uslovi. Izvršenje radova preostaje za 2010. godinu.

ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE:

Mesna zajednica «Kertvaroš» prethodnih godina u više navrata je pismeno intervenisala kod nadležnih za povećanje broja kontejnera ili radi razmeštanja istih na drugu lokaciju, kao i za učestalije odnošenjesmeća sa određenih lokacija, a u cilju izgleda i higijene okoline. Problem kontrejnera (nedovoljan broj ili kapacitet, odnosno masovno korišćenje kontejnera namenjenih objektima kolektivnog stanovanja) je opšti problem na teritoriji blokova kolektivnog stanovanja i u Mesnoj zajednici «Kertvaroš». Iz tog razloga i prošle godine se radilo na rešavanju ovog gorućeg problema radi očuvanja javne higijene, a to prvenstveno prijavom mesta problema i konstantnim podsticanjem nadležnih službi za intervenisanje. Kako je to konstatovano na sastanku Rukovodstva MZ sa predstavnicima lokalne samouprave i sa predstavnicima javnih preduzeća održanog u maju 2009. godine, nažalost, u opštinskoj odluci nisu tačno definisani oni parametri koji određuju uslove gde i na koji način treba postaviti kontejnere na javnim površinama, pogotovo tamo gde su stambene zgrade ranijeg porekla u blokovima, tj. tamo gde su nekad postojale kante. Tehnologija se promenila, a kontejneri su razmešteni tako, kako JP Čistoći i zelenilu odgovara prema tehničko-tehnološkim uslovima pražnjenja. Od nadležne službe očekuje se Predlog odluke prema Skupštini Grada za izmenu Odluke o održavanju čistoće, gde bi se tačno preciziralo prvo mesto, a drugo način postavljanja kontejnera (ograđeno, zaštićeno) na javnim površinama kod stambenih višespratnih zgrada i kod tržnih centara. Tako bi se sprečilo i pojava razvlačenja smeća na čitav javni prostor okoline zgrada u stambenim blokovima, kako bi ona izgledala mnogo urbanije i čistije nego što sad izgledaju. Činjenica je, da često ni lokali uslužnih centara nemaju svoje kontejnere nego prepune najbliže, one od stambenih zgrada, pa oni kojima su kontejneri namenjeni nemaju gde odložiti svoje smeće iz prostog razloga što kontejneri nisu ograđeni, pa mogućnost za korišćenje ima svako.

Stanje javne higijene teritorije MZ Kertvaroš nije zadovoljavajuće, jer Čistoća i zelenilo čiščenje javnih površina radi prema svom godišnjem programu samo u stambenim blokovima i to dva puta godišnje, u prolećnoj i jesenjoj akciji. Osim toga, komunalni inspektor izdaje naloge za vanredno čišćenje javnih površina interventnoj ekipi, ukoliko se pojavi neka manja deponija, namerno ili nenamerno se prospe smeće na javnoj površini. Po navodima Čistoće, MZ «Kertvaroš» je najuređenija i najčistija mesna zajednica, ali u tom delu gde su privatne stambene zgrade. Blokovska naselja nažalost nemaju tu urbanu kulturu, to se mora reći zbog onih nesavesnih ljudi, koji i kroz prozor bacaju kese sa smećem.

Mesna zajednica «Kertvaroš» poseduje kosilice i u cilju uklanjanja ambrozije i košenja neodržavanih javnih površina potrošila je za gorivo iznos od 5.000,00 dinara sa pozicija Benzin, a u okviru raspoloživih sredstava indirektnog korisnika budžetskih sredstava. Od Službe za komunalne poslove, preduzetništvo i zaštitu životne sredine Gradske uprave 2009. godine na osnovu molbe i MZ «Kertvaroš» je dobila bonove za benzin u iznosu od 2.000,00 dinara, a iz namenskog okvira ove službe za uklanjanje ambrozije sa javnih površina uz pomoć mesnih zajednica. Godine 2009. je JP Čistoća i zelenilo navodno, najviše radio na terenu MZ «Kertvaroš» u smislu prolećnog sečenja granja i rastinja teritorije ispod vazdušnih električnih vodova i van električnih vodova u ulicama: Marije V.Tošinice, Teslina, Kizur Ištvana, Josipa Kraša, Ante Parčetića, Vladimira Majakovski, Save Kovačevića i u ulici Adolfa Singera. Obrezivanje drveća i raskrčenje žbunja i rastinja, kao i košenje trave javnih površina teritorije MZ vrši se isto prema godišnjem programu JKP Čistoća i zelenilo, koji ne izlazi u potpunosti u susret Mesnoj zajednici kada je potrebno proširiti obim ovih poslova, a na molbu MZ. Činjenica je, da kao najzeleniji deo grada Mesna zajednica «Kertvaroš» zahteva bolje i češće održavanje zelenih javnih površina, a postizanje toga je i dalje jedan od glavnih zadataka MZ.

Početkom i krajem 2009. godine, tj. u zimskom periodu vodilo se računa i o otklanjanju poledice sa trotoara ulica Mesne zajednice. Deljena je (od prethodne godine preostale količine) idustrijska so za posipanje poledice onim građanima, koji su se obratili u kancelariju MZ.

SOCIJALNA ZAŠTITA:

Tradicionalna saradnja Rukovodstva Mesne zajednice i Mesne organizacije penzionera Mesne zajednice «Kertvaroš» može se oceniti dobrim. MOP je svoje aktivnosti tokom prošle godine obavljala u prostorijama objekta MZ, i to povremenim održavanjem sastanaka Izvršnog odbora i prikupljanjem članarina od strane blagajnice MOP svake nedelje u dva termina.

Tokom 2009. godine uobičajene mesečne susrete-zabave penzioneri su održavali u Gerontološkom klubu MZ Kertvaroš u ul. Aleksa Šantića. Na inicijativu MOP, a u saradnji sa Caritasom 2009. godine u maju mesecu već tradicionalno je organizovana raspodela korišćene odeće i obuće u prostorijama MZ. Primljeno je oko 35 paketa, čiji su sadržaji sortirani i pripremljeni zainteresovanima na biranje i odnošenje. U saradnji sa referentima Crvenog Krsta Subotica i Centra za Socijalni rad tokom 2009.godine skoro mesečno su revidirani spiskovi korisnika Narodne kuhinje Crvenog Krsta, u smislu kandidovanja novih korisnika na spisak, odnosno skidanja onih sa spiska koji su odustali od uzimanja obroka kuhinje iz raznih razloga. Na molbu Crvenog Krsta vršena su i obaveštavanja uvezi rada kuhinje. U saradnji sa Opštinskim udruženjem penzionera u prostorijama Mesne zajednice tokom 2009. godine vršena je akcija raspodele pomoći članovima Mesne organizacije penzionera MZ «Kertvaroš» u vidu namirnica (brašna, sredstva za čišćenje), sanitarnih elemenata-sifona i cevi za zalivanje, kao i paketa suve hrane namenjenih penzionerima sa malim penzijama, kao i davanje informacija uvezi toga. U aktivnosti Mesne zajednice «Kertvaroš» na polju socijalne zaštite spada i organizovanje svečanosti u velikoj sali MZ «Kertvaroš» povodom dočeka Deda Mraza. Tom prilikom podeljeno je 65 paketića slatkiša deci sa teritorije Mesne zajednice. Paketići su bili obezbeđeni iz programa gospodina Senaši Oskara, člana Gradskog Veća zaduženog za socijalna pitanja.

Povodom svečanosti podele paketića Deda Mraza na molbu MZ «Kertvaroš» dodeljena su i namenska sredstva Mesnoj zajednici od strane predsednika Skupštine Grada Subotica, gospodina Maglai Jenea, a u iznosu od 15.000,00 dinara za troškove ove svečanosti.

KULTURA I SPORT:

Nakon ugradnje mesinganih nosača na zidove velike sale Mesne zajednice prošle godine, stekli su se uslovi za ostvarivanje planirane izložbe umetničkih slika u prostorijama MZ.

Prva, ujedno i stalna izložba Mesne zajednice je postavka likovnog umetnika i profesora u penziji Boroš Đerđa, realizovana početkom 2009. godine. Nakon svečanosti otvaranja izložbe organizovane su kolektivne posete izložbi grupama đaka u pratnji učitelja i profesora iz Osnovne škole Jovan Mikić, a takođe su omogućene posete izložbi i svim zainteresovanim građanima.

Već tradicionalno i tokom 2009. godine vežbala se joga u velikoj sali MZ, skoro svake nedelje u jednom terminu. Od septembra meseca 2009. godine uvedeni su i novi programi-aktivnosti u velikoj sali MZ. Svaki radni dan se vežbalo balet za razni uzrast dece počev od najmlađih. Uvedeno je i vežbanje aerobika za žene, u dva termina nedeljno. 

ZDRAVSTVO I OBRAZOVANJE:

U 2009. godini, kao i prethodnih godina u prostorijama Mesne zajednice organizovano je dežurstvo Patronažne službe pri Preventivnom centru Doma Zdravlja Subotica.

Patronažna sestra terena Mesne zajednice «Kertvaroš» skoro svakog ponedeljka je merila krvni pritisak i nivo šećera u krvi zainteresovanih građana, a istovremeno je vršila konsultacije i zdravstveno savetovanje. Odziv građana je i tokom prošle godine bilo još uvek slabo i ako praktično nije bilo čekanja na red za ove medicinske usluge.

Takođe, u saradnji sa Preventivnim centrom Doma Zdravlja Subotica početkom 2009. godine realizovano je preventivno zdravstveno predavanje na temu: Prevencija raka grlića materice.

Mesna zajednica «Kertvaroš» početkom 2009. godine bila je i domaćin Akcije dobrovoljnog davalaštva krvi, u saradnji sa Crvenim Krstom Subotica i Odeljenjem za Transfuziologiju Opšte bolnice Subotica. Nažalost odziv davalaca je bio vrlo slabo.

2009. godine u Mesnoj zajednici osnovana je devetočlana Komisija za praćenje stanja pandemije gripa na području Mesne zajednice «Kertvaroš» sa zadatkom, da u saradnji sa Gradskom komisijom sagleda sve činjenice od značaja, planira, sprovodi i inicira aktivnosti na području svoje nadležnosti i peuzme odgovornosti za strateško i operativno upravljanje integrisanim naporima zajednice za suzbijanje pandemije gripa i ublažavanje posledica.

OBAVEŠTENJE JAVNOSTI:

Rukovodstvo Mesne zajednice «Kertvaroš» je uspostavio saradnju sa medijima radi obaveštavanja građana o programima i događajima u prostorijama Mesne zajednice, kao i o akcijama sa područja MZ. Za učestvovanje u svim programima i događajima Mesne zajednice građani su pozivani i plakatima obaveštenja istaknutim na objektu MZ, kao i na javnim objektima, ustanovama i na drugim vidljivim i prometnim mestima po terenu MZ. Godine 2009. u cilju javnosti rada MZ predsednici Mesne zajednice «Kertvaroš» učestvovali su i uživo na programu srpske redakcije Radio Subotice. Takođe, objavljene su i reportaže u novinama Su Nedeljnik i Mađar so, u kojima su Predsednici MZ obaveštavali javnost o aktivnostima MZ.

SARADNJA SA ORGANIMA I TELIMA GRADA, DRŽAVNIM ORGANIMA, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA:

Tokom 2009. godine saradnja Rukovodstva Mesne zajednice «Kertvaroš» sa organima i telima Grada Subotica je bila odlična. Zadaci koji su dobijeni od službe koordinatora mesnih zajednica tj. od Gradske Uprave, Službe za opštu upravu i zajedničke poslove su izvršeni, a pomoć za rešavanje problema i tražene informacije za koje se MZ obratila Gradskoj Upravi kad god je to bila potrebna, dobijena je.

Služba za finansije, koja vrši knjiženje rashoda MZ, posređuje u prenosu sredstava na račun MZ i vrši sve zakonom propisane radnje oko novčanih tokova Mesne zajednice kao indirektnog korisnika budžetskih sredstava, svakodnevno je pomagala sa stručnim savetima i uputstvima, vodeći računa u zakonskim rokovima. Saradnja javnih preduzeća sa MZ nije bila na zadovoljavajućem nivou. Mesna zajednica «Kertvaroš» im je često uputila Molbe, odnosno podržavala ili posredovala-dostavljala opravdane molbe grupa građana, kao i lično vršila dogovaranja na licu mesta sa predstavnicima preduzeća uvezi radova na terenu i vraćanja terena u prvobitno stanje, ali proces rešavanja pojedinačnih problema je teklo dosta sporo, nije rešavano u potpunosti ili nije rešavano uopšte. Pisane povratne informacije o rešavanju problema skoro i nisu dobijene (osim u nekoliko slučajeva i to na uporno insistiranje).

U 2009. godini održani su i tematski sastanci Rukovodstva MZ sa predstavnicima lokalne samouprave i predstavnicima javnih- i javnih komunalnih preduzeća, kao i Rukovodstva MZ sa predstavnicima saobraćajne milicije u cilju uspostavljanja bolje saradnje na rešavanju postojećih problema.

Na zahtev JP Direkcije za izgradnju Grada Subotice Mesna zajednica «Kertvaroš» i 2009. godine je dostavila Prioritete iz Programa MZ za 2010. godinu.

Dobra i dugogodišnja je saradnja Rukovodstva Mesne zajednice «Kertvaroš» sa Osnovnom školom Jovan Mikić. Krajem 2008. godine Mesna zajednica je poklonila školi 20 sadnica tuje, koje je MZ kupila od namenskih sredstava dobijenih na konkursu prethodnih godina. Početkom 2009. godine Rukovodstvo MZ i đaci škole zajedno su zasadili tuje ispred fiskulturne sale, radi ozelenjivanja okoline škole.

U 2009. godini organizovana je i raspodela dobijenih 100 sadnica četinara osnovnim školama, obdaništu, Ekonomskom fakultetu i Studentskom domu tj. ustanovama sa teritorije MZ.

Pred kraj 2009. godine poklonjene su i dobijene jelke i to 5 sadnica Ambulanti br. 6, kao i 5 sadnica Obdaništu Šumice, kome su takođe poklonjene i preostalih 5 sadnica tuje, koje je MZ kupila prethodnih godina. Za isporuku i sađenje tuja čekaju se bolji vremenski uslovi na početku 2010. godine.

 

Predsednik Skupštine Mesne zajednice «Kertvaroš»
Šveler Arpad s.r.

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Izbori 2020
Medija-centar i Protokol
KONTAKT CENTAR 024
E-mejl za prijem elektronskih faktura
VANREDNA SITUACIJA
Plaćanje karticama
Informator
Lokalni ombu
ZAŠTITNIK PACIJENATA
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Servisne informacije
Registracija stambenih zajednica
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mesne zajednice
Ustanove socijalne zaštite i zdravstva
Спортски клубови
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Lokalna poreska administracija
Informator
Development Strategy
Colour Coop