Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
MZ Bački Vinogradi

FINANSIJSKI PLAN MZ ZA 2019.GODINU

05.02.2019.

FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE „BAČKI VINOGRADI“

ZA 2019. GODINU

 

 

                                                                        I 

  Finansijski plan Mesne zajednice „Bački Vinogradi„ za 2019.godinu iznosi ukupno 911.000 dinara, i sastoji se iz:

            -iznosa od 702.000  dinara na ime korišćenja roba i usluga

            -iznosa od 209.000 dinara na ime sredstava donacija 

                                                                          II  

  Rashodi iz tačke I realizovaće se direktno sa računa nalogodavca - Mesne zajednice „Bački Vinogradi“  broj 840-634645-12 i 840-3898745-56  po izvorima i namenama datim u tabelarnom pregledu, i to:                                       

                                                                          III 

Naredbodavac za izvršenje planiranih rashoda i izdataka iz tačke I i II Finansijskog plana Mesne zajednice „Bački Vinogradi“ je predsednik Saveta mesne zajednice.

Za zakonsko i namensko korišćenje sredstava raspoređenih u tački I i II Finansijskog plana Mesne zajednice „Bački Vinogradi“ odgovoran je predsednik Saveta Mesne zajednice.

 

Izvršenje finansijskog plana iz tačke I i II vršiće se upućivanjem zahteva za prenos sredstava Sekretarijatu za opštu upravu i zajedničke poslove, uz kompletnu validnu finansijsku dokumentaciju.

                                                                          IV 

 

 Shodno Rešenju o planu izvršenja budžeta i određivanje obima rashoda direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u određenom periodu (kvote) broj: IV-01/I-402-73 od 03.01.2019.godine  donetog od strane Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Subotice, Mesna zajednica „Bački Vinogradi“ može da vrši plaćanja do visine rashoda i izdataka za tromesečni period u skladu sa Odlukom o budžetu grada Subotice za 2019.godinu i planom za korišćenje aproprijacija –finanisjkim planom, prema sledećoj dinamici:

 Januar-mart                 do 21%

  Januar-jun                   do 45%

  Januar-septembar        do 70%

  Januar-decembar        do 100%                                                                                                                                                           

  Izuzetno, obaveze koje preuzima Mesna zajednica „Bački Vinogradi“ i plaćanje preuzetih obaveza mogu biti izuzete iz utvrđene dinamike, a na osnovu zahteva Mesne zajednice „Bački Vinogradi“ i obrazloženja kojim se opravdava nastala potreba i saglasnosti Službe za trezor, budžetsko planiranje i izveštavanje Sekretarijata za finansije Gradske uprave.

 

                                                                            V

   U izvršavanju rashoda  za robe i usluge prioritet imaju preuzete obaveze, rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal.        

                                                                            VI 

Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se po dobijanju saglasnosti gradonačelnika Grada Subotice.

          PREDSEDNIK SKUPŠTINE MZ

                    KATONA ROBERT

 

Finansijski plan dostaviti: 

1.Sekretarijatu za opštu upravu i

   zajedničke poslove

2.Arhivi

 

ImunizacijaVANREDNA SITUACIJA

Медија-центар и ПротоколMedija-centar i ProtokolВАНРЕДНА СИТУАЦИЈАPlan Razvoja AP Vojvodine

Lokalna poreska administracijaPrijava muzičkog programa ugostiteljskih objekataLokalni tim za borbu protiv trgovine ljudimaMinistarstvoPanonreg

KONTAKT CENTAR 024E-mejl za prijem elektronskih fakturaPlaćanje karticama

Informator
Lokalni ombu
Gradsko pravobranilaštvo
ZAŠTITNIK PACIJENATA
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Servisne informacije
Registracija stambenih zajednica
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mesne zajednice
Ustanove socijalne zaštite i zdravstva
Спортски клубови
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Informator
Development Strategy
Colour Coop