Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
MZ Ljutovo

Program rada MZ Ljutovo za 2019. godinu

03.01.2019.

Grad Subotica

MESNA ZAJEDNICA "LJUTOVO"

Skupština  mesne zajednice

Broj: 119/2-2018

Dana: 18.12.2018.

24215 Ljutovo

Slobodana Principa Selje 3

Tel./fax br: 024/4767-552

e-mail: mzljutovo@gmail.com

NN/HS

 

 

PROGRAM RADA

MESNE ZAJEDNICE „LJUTOVO“ ZA 2019. GODINU

 

 

KOMUNALNA OBLAST

Predlog komunalnog uređenja MZ Ljutovo za period 2019. – 2021. god.

Podaci za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica [Mesna zajednica LJUTOVO]

 

REDNI BROJ

OBLAST

OPIS

2019. GODINA

1.

PUTEVI I ULICE

1.1.

TUCANIK

Pisipanje tucanika u ulicama u naselju u kojima ne postoji kolovoz

1.Peščarina ulica

2.Ivana Mažuranića, od farme Mačković do željezničke stanice

3. Rakić kraj – od Čikerijske ulice do ulice Josipa Klarskog

1.2.

ASFALTIRANJE (REHABILITACIJA POSTOJEĆEG KOLOVOZA)

Nanošenje novog sloja asfalta na već izgrađenim putevima i ulicama

1. Dunavska

2.Čikerijska

3.Rozike Vuković

1.3.

RAVNANJE PUTEVA

Ravnanje puteva (kolotrazi, udubljenja i slično), ulica u kojima nije izgrađen kolovoz

1.Od ugla Mamužićevog puta kroz Višnjinu ulicu preko ugla sa Peščarinom i Čikerijskom ulicom

2.Dinarska ulica

3.Vuka Karadžića ulica

1.4.

SLIVNICI ZA  ATMOSFERSKU VODU

Postavljanje slivnika na putevima i uz puteve

1.Ugao Slobodana Principa Selje i Mamužićevog puta

2.Višnjina ulica

3.Ul. Nikole Tesle na uglu sa Čikerijskom ulicom

1.5.

TROTOARI

Popravke i održavanje postojećih  (izgrađenih) trotoara

1.U ul. Nikole Tesle naročito ispred škole naspram školskog ulaza, trotoar je jako oštećen jer je to jedini prilaz u školsko dvorište koji se koristi

2.U ul. Slobodana Principa Selje

3.U Dunavskoj ulici

1.6.

ATARSKI PUTEVI

Sanacija atarskih puteva van naselja nasipanjem tucanika

1.Put za Kerteš šor  – kraj Mamužićevog puta pa desno do puta za Čikeriju  oko 3500m

2.Bećar atar  500m

3.Jambegin put – od ul. Ivana Mažuranića put u atar  1500m

2.

KANALI

Копање и чишћење канала поред пута за одвођење атмосферских вода

1. Glavni put kroz naselje – ul. Slobodana Principa Selje sa Nikole Tesle ulicom

2.Peščarina ulica

3.Višnjina ulica

3.

DEČJA IGRALIŠTA I SPORTSKI TERENI

Popravke i održavanje postojećih (izgrađenih) igrališta i terena

1.Na Trgu Svetozara Markovića dečije igralište

2.U ul. Slobodana Principa Selje košarkaški teren

3.U ul. Ivana Mažuranića fudbalski teren

4.

RASVETA

Spoljašnja rasveta (ulice, parkovi i  druge javne površine)

1.Tipski kandelaber  koji osvetljava ulaz u školu iz ulice Rozike Vuković

2.Postavljanje ulične rasvete na svaku banderu u Peščarinoj ulici

3. Postavljanje 2 kandelabera na košarkaški teren u ulici Slobodana Principa Selje

5.

BICIKLISTIČKE STAZE

Popravke i održavanje postojećih biciklističkih staza

1.Biciklistička staza od Ljutova do Donjeg Tavankuta

2.

3.

6.

JAVNE POVRŠINE - PARKOVI

Postavljanje korpi za otpatke

1.Trg Svetozara Markovića

2.U ul. Slobodana Principa Selje kod košarkaškog terena

3.U ul. Nikole Tesle kod škole

         

 

     

 

TABELA U KOJU SE UNOSE PODACI ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ

R. BR.

OBLAST

2019

Lokacija

Jedinica mere  (m²,   dužni m, kom…)

I

Održavanje čistoće na površinama javne namene

 

 

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

 

 

1.1.

ČIŠĆENJE KOLOVOZA, TROTOARA I BICIKLISTIČKIH STAZA

 

 

1.1.1

ČIŠĆENJE KOLOVOZA

 

 

 

 

1.Glavna ulica kroz selo – ulica Slobodana Principa  Selje  sa ulicom Nikole Tesle

3000m

 

 

2.Peščarina ulica

1000m

 

 

3.Mamužićev put

2000m

 

 

...

 

1.1.2

ČIŠČENJE BICIKLISTIČKIH STAZA

 

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

1.1.3

ČIŠĆENJE PARKINGA  KOJI NISU U SISTEMU NAPLATE

 

 

 

 

1.U ulici Rozike Vuković ispred škole

60m²

 

 

2. U Dunavskoj ulici  ispred Doma kulture

90m²

 

 

3.U ul. Ivana Mažuranića ispred željezničke stanice

90m²

 

 

...

 

1.1.4

PREČIŠĆAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  - SAKUPLJANJE SMEĆA SA ODVOZOM

 

 

 

 

1.Širi centar sela

5ha

 

 

2.Trg Svetozara Markovića

1ha

 

 

3.Željeznička stanica

300m²

 

 

...

 

1.1.5

LOPATANJE ZEMLJE SA IVIČNJAKA

 

 

 

 

1.Glavna ulica kroz selo -
 ulica Slobodana Principa Selje  sa ulicom Nikole Tesle

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

1.1.6

PRANJE KOLOVOZA POSLE LOPATANJA

 

 

 

 

1.Glavna ulica kroz selo -
 ulica Slobodana Principa Selje sa ulicom Nikole Tesle

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

1.1.7

PRAŽNJENJE KORPI ZA OTPATKE

 

 

 

 

1.Ul. Slobodana Principa Selje – ispred mesne zajednice

3 kom

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

1.1.8

PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE  NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA

 

 

 

 

1.Na glavnom putu kroz selo
- ulice Slobodana Principa Selje  i Nikole Tesle

6 kom

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

II

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

 

 

 

 

1.

ODRŽAVANJE TRAVNJAKA 

 

 

 

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom

 

 

 

 

1.Širi centar sela

5ha

 

 

2.Trg Svetozara Markovića

1ha

 

 

3.U ul. Ivana Mažuranića fudbalsko igralište

1.5ha

 

 

...

 

 

Košenje travnjaka  sa sakupljanjem na gomile i odvozom

1.Širi centar sela

5ha

 

 

2.Trg Svetozara Markovića

1ha

 

 

3.U ul. Ivana Mažuranića fudbalsko igralište

1.5ha

 

 

 

 

 

 

...

 

 

Košenje traktorskom kosom – bez grabljanja i sakupljanja

 

 

 

 

1. Glavni put kroz selo – ul. S. P. Selje sa ul. Nikole Tesle  do Tavankuta, sva javna površina, 3 otkosa

1ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

2.

ODRŽAVANJE DRVOREDA             

 

 

 

Orezivanje drveća lišćara

 

 

 

 

1.Park na Trgu Svetozara Markovića

1km

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

.

Orezivanje stabala  ispod E.E. vodova

 

 

 

 

1.Kompletno naselje

20km

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

Letnje orezivanje stabala/po potrebi radi prohodnosti  i preglednosti saobraćaja

 

 

 

 

1.Ugao Čikerijske i Nikole Tesle ulice

400m

 

 

2.Ugao Somborske  i Slobodana Principa Selje ulice

400m

 

 

3.Ugao Peščarine  i Nikole Tesle ulice

400m

 

 

...

 

3.

ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA

 

 

 

Obnavljanje cvetnih leja u žardinjerama

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

...

 

 

Orezivanje žive ograde

 

 

 

 

1. Trg Svetozara Markovića

1km

 

 

2. Ul. S. P. Selje

400m

 

 

3.Peščarina ul. leva strana

400m

 

 

...

 

4.

KOŠENJE LOKALNIH PUTEVA BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM

 

 

 

 

1.Od Bajske pruge do Tavankuta (obe strane puta)

15km х 2

 

 

2.Peščarina ulica (obe strane puta)

1km х 2

 

 

3.Somborska ulica (leva strana)

500 m

 

 

...

 

5.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  POD PARLOŽNOM TRAVOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kompletno naselje

10ha

7.

ODRŽAVANJE RASTINJA UZ  LOKALNE PUTEVE – TARUPIRANJEM

 

 

 

 

1. Kompletno naselje

10ha

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

       
       
       
             

 

SLUŽBA ZA INVESTICIJE  I RAZVOJ:

PREDLOG PROGRAMA MZ_______“LJUTOVO“______________ ZA PERIOD 2019-21

 

 

 

     

 

 

PREDLOG PROGRAMA MZ ZA 2019. GODINU

 

 

PRIORITET 1

 

Izgradnja ulice Rozike Vuković.

Prema informaciji koju smo dobili za ulicu postoji izrađena projektno – tehnička dokumentacija. Ulica se nalazi u užem centru sela, jedan od ulaza u školu je iz predmetne ulice i od velike je potrebe asfaltiranje iste.

 

PRIORITET 2

 

Izgradnja Višnjine ulice.

Prema informaciji koju smo dobili za ulicu postoji izrađena projektno – tehnička dokumentacija. Ulica se nalazi u širem centru sela, frekventna je za saobraćaj, prilikom atmosferskih padavina ulica je teško prohodna.

 

PRIORITET 3

 

Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju Peščarine ulice.

Ulica se nalazi u širem centru sela, frekventna je za saobraćaj, važna je poveznica između dve ulice, prilikom atmosferskih padavina zbog sastava terena ulica je teško prohodna.

 

       
       
       

Predlog Programa tekućeg i investicionog održavanja objekta

Mesne zajednice LjUTOVO za period 2019. – 2021. godine

 

2019. godina

Lokacija: Ljutovo, ulica Slobodana Principa Selje 3 – Dom kulture Ljutovo – sedište MZ

Opis poslova:

1.  Popravka postojećih oluka na zgradi doma i zamena dotrajalih oluka – dužine oko 100 m

2.  Sanacija krova na zgradi doma, prokišnjava deo na krilu doma paralelnim sa Dunavskom ulicom, oko 4 m².

3.  Betoniranje zaštitne staze pored zida oko objekta – širine 40 cm dužine oko 50 m

4.  Rekonstrukcija i proširenje terase ispred ulaza u službene prostorije kancelarije mesne zajednice – 50m²

5.  U prostoru doma kulture nalaze se tri sanitarna čvora, jedna priručna kuhinja i jedna čajna kuhinja,  isti su vrlo dotrajali i potrebno je izvršiti zamenu tih elemenata.

Toalet br. 1 – preko od kancelarije MZ, potrebna je zamena sledećih elemenata:

            - 1 wc šolja sa poklopcem, vodokotlić, lavabo sa baterijom, odgovarajući bojler, ogledalo, aparat za sušenje ruku, automat za tečni sapun.

Toalet br. 2  - nalazi se u krilu doma paralelnim sa Dunavskom ulicom, potrebna je zamena sledećih elemenata:

            - 2 wc šolje sa poklopcem, 2 vodokotlića, 1 lavabo sa baterijom, 1 protočni bojler, ogledalo, aparat za sušenje ruku, automat za tečni sapun.

Toalet br. 3 – nalazi se u krilu doma u okviru velike sale za sastanke, potrebna je zamena sledećih elemenata:

            - 2 wc šolje sa poklopcem, 2 vodokotlića, 1 lavabo sa baterijom, 1 protočni bojler, ogledalo, aparat za sušenje ruku, automat za tečni sapun.

Priručna kuhinja – nalazi se u krilu doma paralelnim sa Dunavskom ulicom. U istoj je potrebna zamena sledećih elemenata:

            - 1 dupla sudopera sa duplim kuhinjskim sifonom, baterija, bojler i radni element. Zamena pločica 12 m²

Čajna kuhinja – nalazi se u krilu doma pored kancelarije mesne zajednice, potrebna je zamena sledećih elemenata:

            - 1 leva sudopera sa kuhinjskim sifonom, baterija, bojler i radni element.

 

ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Košenje prilaznih puteva naselju Ljutovo, uništavanje korovske biljke ambrozije. Uređenje parka u LJutovu i centra kao I sportskog terena, stalna je potreba da se bar centar naselja čiste od smeća, što je plan da se ostvari sa JKP “Čistoća i zelenilo” ili na drugi način pošto javni radovi nisu zastupljeni tokom cele godine. Čišćenje kanala od samoniklog rastinja i smeća. Revitalizacija kanalske mreže.

Nastavak započetih aktivnosti na uredjenju putne mreže I uredjenju atarskih puteva.

 

SOCIJALNA ZAŠTITA

Dalja saradnja sa Centrom za socijalni rad Grada Subotice u smislu da se održava praksa dolaska socijalnog radnika u mesnu zajednicu da vrši prijem građana kao i ostali poslovi iz programa socijalne zaštite kako što su raspodela paketa hrane i higijene socijalno ugroženim licima i novogodišnjih paketića za decu socijalno ugroženih roditelja.

Uspostavljanje saradnje sa Gerontološkim centrom u vidu otvaranja Gerontološkog kluba i pružanje usluga od strane Gerontološkog centra u vidu geronto domaćica i geronto majstora – pomoć u kući starim licima.

Dalja saradnja sa gradskim ombudsmanom.

 

KULTURA I SPORT

Nadalje negovati manifestacije koje se održavaju u selu kao što su “Dužijanca”, Festival hrvatskih tamburaških sastava u organizaciji HK Ljutovo, Festival Mlade rakije, Sunčana jesen života , izložbe rukotvorina Udruženja Žena SEoski put, koncerti KUD-a I tamburaških sastava.

Osmisliti brend sela.

Obezbediti potrebne elemente sportskog igrališta na istim.

 

ZDRAVSTVO I OBRAZOVANJE

Tražiti vozilo hitne pomoći od Medicinskog centra za potrebe građana MZ Tavankut i stalni rad pedijatra,  ginekologa i stomatologa u zdravstvenoj ambulanti, sa minimum dva lekara opšte prakse.

Omogućiti deci školskog uzrasta besplatan prevoz do Subotice gde se organizuju sadržaji za njih tokom raspusta.

 

JAVNO OBAVEŠTAVANJE

Pored dosadašnje prakse oglašavanja na oglasnim tablama mesne zajednice, stavljanjem obaveštenja na punktove sa najfrekventnijim prolascima građana, plakatiranje kao i informisanje na sajtu Grada prostoru za MZ.

Štampanje i podela obaveštenja o radu MZ građanima u obliku A4 formata sa ostavljenim prostorom za predloge i sugestije građana.

Održavanje zborova građana.

 

SARADNJA SA ORGANIMA I TELIMA GRADA, DRŽAVNIM ORGANIMA, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA

Održavati dalju saradnju sa službama Gradske uprave i inspekcijskim službama, javnim preduzećima – prvenstveno JKP “Čistoća i zelenilo” zbog namere uređenja sela, JKP “Vodovod i kanalizacija” zbog postavljanja vodovodne mreže, Saradnja sa JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica u sprovođenju akcija komunalnog uređenja mesne zajednice.

Nastavak saradnje i projekata u ovkiru 12 mesnih zajednica.

Saradnja i sa svim drugim službama za kojima se ukaže potreba.

Nastavak projekta otvaranja novih graničnih prelaza.

 

VRŠENJE DRUGIH POSLOVA

Ukoliko bude praksa i nadalje obavljaćemo u skladu sa dogovorom i uputstvom Grada Subotice deo poslova oko obnove registracije poljoprivrednih gazdinstava i registracije novih gazdinstava, obaveštavanje građana informacijama od Udruženja poljoprivrednika i drugim informacijama od značaja za građane.

Obavljaćemo druge poslove za koje se ukaže potreba kao i do sada što smo činili.

 

 

 

                                                                                    Predsednik Skupštine

                                                                                            Neca Ninčić

Izbori 2020
Medija-centar i Protokol
KONTAKT CENTAR 024
VANREDNA SITUACIJA
Plaćanje karticama
Informator
Lokalni ombu
ZAŠTITNIK PACIJENATA
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Servisne informacije
Registracija stambenih zajednica
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mesne zajednice
Ustanove socijalne zaštite i zdravstva
Спортски клубови
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Lokalna poreska administracija
Informator
Development Strategy
Colour Coop