LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno
Javni uvid i javne prezentacije

Javna prezentacija urbanistickog projekta za izgradnju silosa za žitarice (6 x 1810 m3) i pristupne interne saobracajnice na k.p. br. 10603/5 K.O.Bajmok, sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije

26.04.2017.
KONTAKT CENTAR 024
Servisne informacije
Управа за капитална улагања АП Војводине
Informator
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Investirajte u Suboticu
Lokalna poreska administracija
Informator
Development Strategy
Dubra uprava