LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno
Javni uvid i javne prezentacije

JAVNA PREZENTACIJ A URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE RADNOG KOMPLEKSA „KIDON STYLE“ d.o.o. na kat. parc. br. 14481/3 K.O. Novi Grad u Subotici [31.05.2016.-07.06.2016.]

30.05.2016.
KONTAKT CENTAR 024
Servisne informacije
Управа за капитална улагања АП Војводине
Informator
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Investirajte u Suboticu
Lokalna poreska administracija
Informator
Development Strategy
Dubra uprava