Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Beszámoló az elmúlt hat hónap eredményeiről

2015.07.03.

- A helyi önkormányzat hatalmi szervei a 2014. évet az öröklött helyzet szanálására és a város-szintű jelentős fejlesztési tervek alapjainak a megteremtésére fordították. Sok dolog került a helyére és fáradságos munkánk 2015-ben meghozta az első eredményeket – jelentette ki Maglai Jenő, Szabadka polgármestere a Városháza Média Központjában megtartott sajtótájékoztatón, amelyen az elmúlt fél év eredményeiről számolt be.

9265_1.jpg

Megállapította, hogy a Népszínház tervdokumentációjának a megoldására és rendezésére kilenc hónap kellett, majd hozzátette, hogy a múlt év augusztusának végén megkezdődött a létesítmény kibővítésének, szanálásának és felújításának a 4. üteme, s a tervek szerint július 10-én lekerül a védőháló a Népszínház épületének régi részéről.

- Örvendetes ténynek tartjuk, hogy több év után a Népszínház projektjének a megvalósításán ismét létrejött az együttműködés minden hatalmi szint között, úgy, ahogyan azt a közös finanszírozásról szóló szerződés előírja. A munkálatok folytatásához 225 millió dinárt biztosítottunk, tartományi szinten 145, köztársasági szinten 55, Szabadka Város költségvetéséből pedig 25 millió dinárt biztosítottunk. Számításaim szerint augusztus végén folytatódnak a munkálatok, az új épületrészt teljesen befedik és a Népszínház legalább két homlokzatát rendezik, a Korzó illetve a zöld szökőkút felöl.  2014-ben és 2015-ben a Népszínház épületének kibővítésére, szanálására és felújítására sikerült 310 millió dinárt biztosítanunk – emelte ki Maglai Jenő.

Komoly dokumentumok a komoly beruházásokhoz

A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat számára stratégiai jelentőségű volt a vízminőség megoldása, a palicsi biodiverzitás megőrzése és a palicsi idegenforgalmi tartalmak fejlesztése.

- Bírálták a Városi Közigazgatást, ahogyan mondták, valamilyen új terv kidolgozása miatt amely a tó ökológiai helyzetét rendezné. A szakemberekkel együtt elvéheztük ezt a munkát és kidolgoztuk az operatív tervet, amely nélkül nem kapcsolódhattunk volna be a Német Fejlesztési Bank, a KfW programjába, amely szerint Szabadka Város 2016-ban a Palicsi-tó biodiverzitásának a megoldására 5,8 millió eurós térítésmentes támogatást kap. Ebből a pénzből többek között megoldódna a palicsi szennyvizek kérdése, megépülne a csatornahálózat a településen és a part mentén, javulna a szennyvíztisztító hatékonysága – mondta a polgármester.

Megjegyezte, hogy bírálatok hangzottak el a palicsi fejlesztési főtervének a kidolgozása kapcsán, majd elmondta, hogy a 2007-ben kidolgozott főterv nem valósult meg, s hogy komolyev tervdokumentumok nélkül nem kerülhetünk a befektetők érdeklődésének a homlokterébe.

- A főtervet az a cég dolgozta ki, amely Európában a legjobb erre szakosodott cég.  Létrehoztuk saját munkacsoportunkat, amelynek az volt a feladata, hogy a Horvat i Horvat Konsalting cég embereit segítsék a főterv kidolgozásában.  Valószínűleg két héten belül bemutathatjuk a nyilvánosságnak ezt a dokumentumot, augusztus folyamán pedig el kell, hogy fogadja a Városi Képviselő-testület, hogy elkezdhessünk egy olyan átlátható európai eljárást, amellyel stratégiai befektetőket nyerhetünk meg Palics számára – mondta Maglai Jenő.

Jelentős előrelépés történt a szabadkai Zsinagóga felújításán, rekonstrukcióján. A Zsinagóga épületén felújították a keleti, a nyugati és a déli homlokzatot, a munkálatok pedig az eredményes közbeszerzési eljárásoknak köszönhetően a tervezettnél kevesebb pénzbe kerültek.

- A déli homlokzat felújítása és rekonstrukciója a tervezett 18,5 millió dinár helyett 13,5 millió dinárba került. Hátra van még az északi homlokzat felújítása, a rendezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, kiválasztottuk a kivitelezőt, de az erről szóló határozatra az ugyancsak pályázó, de az eredménnyel elégedetlen fél panaszt nyújtott be, így Belgrádban a másodfokú szerv dönt arról, hogy ki lesz a kivitelező. Mintegy tíz napon belül befejeződnek a munkálatok a Zsinagóga tetőhéjazatán és a kupolán. s remélem, hogy az év végéig az épületet kívülről teljesen rendbe tesszük. Az, ami nem lett elvégezve az elmúlt 30 évben, nekünk sikerül két év alatt megoldanunk – mondta Maglai Jenő.

Emlékeztetett rá, hogy mivel elkészült a tervdokumentáció, rövidesen kiírják a közbeszerzési eljárást a Zsinagóga belső terének a rendezésére, az udvari rész és a kerítés felújítására, amire ugyancsak sikerült pénzt biztosítani.

Eredményesen pályáztunk a tartományi és a köztársasági pénzekre

A Szabadka Város vízrendszerei fejlesztési projektjének megvalósítása (SWUP-I) keretében jelenleg a II. gyűjtőcsatorna, a központi főnyomócső és a VII- gyűjtőcsatorna építése folyik – mondta Maglai Jenő – majd hozzátette, hogy ezeknek a munkálatoknak a tervezett értéke 8 millió euró körül alakult, a leszerződött érték pedig 6 millió euró, vagyis a város a közbeszerzési eljárásoknak köszönhetően megspórolt 2 millió eurót.

A polgármester hangsúlyozta, hogy idén a Város eredményesen pályázott a tartományi és köztársasági költségvetési eszközökre, összesen 517 millió dinárt nyerve el.

Ezt a pénzt a Népszínház felújítására (145 millió dinár), az Ipari-technológiai Parkok területén egy gyárcsarnok építésére (158 millió), az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának a felújítására (4), 11 utcában vízvezeték és csatorna megépítésére és két utca aszfaltozására (68), a Népkör épületére (6), a palicsi turisztikai tájékoztató központ építésére (6), a Vér-tó körüli sétány kikövezésére (13), a csatornahálózat fenntartásának és tisztításának társfinanszírozására (30), a nagyparki és a Palics-tavi sétányok kikövezésére (7 millió dinár)... fordítják.

- Az elkövetkező hat hónapban számunkra a legnagyobb feladatot és kihívást a közbeszerzési eljárások rövid határidőn belüli lebonyolítása, a munkálatok leszerződése és azok megvalósítása jelenti. Véleményem szerint a kapott pénz a legjobb válasz azoknak, akik azt mondták, hogy az új hatalomnak nem lesz hozzáférése bizonyos szintekhez. Mindezt a politikai támogatásnak, de jó projektjeinknek is köszönhetjük – hangsúlyozta Maglai Jenő.

Emlékeztetett rá, hogy a Masterplast új gyárat épít, tegnap megkezdte működését az Ametek Cégcsoport új gyára, amely – miután csehországi és romániai gyárait Szabadkára helyezi át – az elkövetkező egy-másfél évben 800-1000 embert tud majd foglalkoztatni. Elmondta még, hogy július 16-án a Palicsi úton elhelyezik az új retail-park alapkövét, a belgrádi MPC új bevásárlóközpontját. A beruházás értéke 10 millió euró és mintegy 200 dolgozó alkalmazását tervezik.

Nem kívánta megnevezni a céget, amely októberben a kisbajmoki Ipari Övezetben 20 millió eurós beruházással 800 új munkahely megnyitását tervezi, emellett ismét funkcióba helyezik a Beograd Áruházat, amely a városközpontban már évek óta zárva tart.

A polgármester úgy ítélte meg, hogy 2017 végéig, de talán már az idei év végéig Szabadka eléri azt a szintet, hogy nem lesz elegendő képzett szakembere, s hogy mindenki, aki dolgozni akar, munkát kaphat ebben a városban.

A város határidőre eleget tesz minden kötelezettségének

Mint mondta, a tervek szerint a nyár folyamán rendeződik az I. laktanya és a hadseregotthon megvásárlásával kapcsolatos dokumentáció, de a tervekben szerepel az egykori Zorka telephelyének a megvásárlása is, ahol jelenleg a talajelemzést végzik, hogy kivizsgáljál a talaj szennyezettségét a mintegy 30 hektáros területen, amely az esetleges szerződés tárgyát képezi.

Az idei év első hat hónapjában a költségvetés bevételei elérték az 1,92 milliárd dinárt, ami 150 millió dinárral több a tavalyinál.

- A megtakarításnak és a bevezetett pénzügyi fegyelemnek köszönhetően a város számlája egy napig sem volt zárolva, kötelezettségeinknek idejekorán eleget tettünk, a kölcsönöket a szerződésben rögzített határidőre törlesztettük, jelentős mértékben megnöveltük a jövedelem-, a vagyon-, a javak és a szolgáltatások utáni adóból származó bevételeket, a városi költségvetés eszközeinek legnagyobb részét pedig a város működésére fordítottuk - hangsúlyozta Maglai Jenő.

Elmondta, hogy az iskolákban tuják vásárlására 98,5 millió dinárt fordítottak, az iskolák fűtésére 197 milliót, a dolgozók és a tanulók utaztatására 85,5 milliót, az épületek fenntartására 140 milliót, a földutakra 66 milliót, az úthálózatra 55 milliót költöttek, a Köztisztasági és Parkosítási KKV a Városépítési Igazgatóságon keresztül 57 milliót kapott, a telek-kisajátításra 13 milliót, a Vízművek és Csatornázási KKV tőketörlesztésére 48 milliót, a művelődésre 160 milliót, a Naša Radost Gyermekintézmény számára 202 milliót biztosítottak, ebből 28 milliót élelmiszerek beszerzésére. A sportra 37, a szociálisvédelemre 52, a szociálpolitikai intézkedésekre 49, a helyi közösségekre 30, az általános oktatásra 116, a középfokú oktatásra 90, az egyetemisták ösztöndíjaztatására pedig 7,5 millió dinárt fordítottak.

A polgármester megállapította, hogy a város jelentős eszközöket költ a társadalmi felépítményre, de mint mondta, fontos döntéseket hoztak a kommunális szférában is, számos problémát sikerült orvosolni a sport terén, elég sok pénzt fordítottunk a városunkban megrendezett fesztiválokra, ám ennek ellenére sok még a megoldatlan probléma.

- Számításaim szerint a hónap végéig megoldódnak a kutyamenhellyel kapcsolatos gondok is. Ugyanakkor még mindig elégedetlen vagyok a Városi Közigazgatás, a felügyelőségek és a kommunális rendőrség működésével. Meg kell oldanunk a köztisztasági és a távfűtő vállalatok díjszabásának a megfizettetését, problémás a polgárok közbiztonsága, nincsenek rendezve a homlokzatok a város központjában és nem sikerült olyan befektetőket szereznünk, akik a peremvárosi településeken fektették volna be a pénzüket – mondta Maglai Jenő polgármester.

Референдум

RENDKÍVÜLI HÍREK

Медија-центар и Протокол

Média Központ és Protokoll
ПаркингHelyi Adóügyi TitkárságPlan Razvoja AP VojvodinePanonreg

Digitális kultúra

024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
Lokalni ombu
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek

Sportegyesületek

Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia
Colour Coop