Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
Reload
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Megtartották a Városi Képviselő-testület 30. ülését

2015.05.22.

Városháza Dísztermében megtartották Szabadka Város képviselő-testületének 30. ülését, amelyen megvitatták mind az 18 napirendi pontot. Többek között rendeletet hoztak az építési telkek megszerzéséről, elidegenítéséről és bérbeadásáról, és az építési telkek bérleti jogának tulajdonjoggá alakításáról valamint Szabadka város 2014 – 2020. időszakra vonatkozó mezőgazdaság- és vidékfejlesztési stratégiájának elfogadásáról, emellett pedig határozatot hoztak Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata 2015. évi programjának a meghozataláról.

9103_1.jpg

Az építési telkek megszerzéséről, elidegenítéséről és bérbeadásáról, és az építési telkek bérleti jogának tulajdonjoggá alakításáról szóló rendeletet a tervezésről és építésről szóló új törvénnyel összhangban dolgozták ki, miszerint az építési telek a jövőben nem adható bérbe, csak eladható. A rendelet szabályozza a Szabadka Város köztulajdonát képező építési telkek megszerzésével, elidegenítésével, cseréjével és bérbeadásával kapcsolatos eljárásrendet, a feltételeket és a módozatokat, a bérleti szerződések módosításával kapcsolatos eljárásrendet, illetve azt az eljárást, melynek keretében a Szabadka Város köztulajdonát képező építési telkek bérleti joga tulajdonjoggá alakítható át. Elfogadták a rendelet javaslatára benyújtott módosító indítványt, amelynek értelmében a Városépítési Igazgatóság évente egyszer az építési telkek forgalmáról köteles jelentést benyújtani a Városi Képviselő-testületnek.

A Szabadka város 2014-2020 – 2014. időszakra vonatkozó mezőgazdaság- és vidékfejlesztési stratégiája a stratégia szerves részét képező operatív programmal, valamint a stratégia és operatív program megvalósítása első két évére vonatkozó akciótervvel együtt nagyobb támogatási lehetőségeket irányoz elő a mezőgazdaság számára illetve a falusi infrastruktúra fejlesztésére.

Az operatív program megvalósításához a hétéves időszakban szükséges eszközök keretét 11.992.224.000 dinárban állapítottak meg, amit a következő hat évben kellene megvalósítani. A pénzforrások tekintetében a tevékenységek többségét Szabadka Város költségvetéséből finanszíroznák, illetve azokat társfinanszírozással valósítanák meg, de a pénzelésbe bevonnák a kommunális közvállalatokat. a Szerb Köztársaság illetve a Vajdaság AT fejlesztési programjait, projektjeit is, számítanak továbbá külföldi adományokra, főként az Európai Unió alapjainak támogatására, de pl. az USAID és más donátorok eszközeire is.  A becslések szerint Szabadka Városnak kellene biztosítania az erre a célra felhasználandó eszközök 40 százalékát, ami a hat év alatt összesen 5.500.000.000 dinárt tesz ki.

A Szer Köztársaság tulajdonát képező mezőgazdasági földterületeket a törvénnyel és a Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata 2015. évi programjával összhangban lehet használni. Szabadka Város ingatlan-kataszteri szolgálatának adatai szerint Szabadka Város területén 17.217,6060 hektár mezőgazdasági földterület található, amely a Szerb Köztársaság tulajdonában van. A Program értelmében ebből 2015-ben 3352,7555 hektárt adnak bérbe. A bérleti szerződést a bérlő és a Minisztérium írja alá. A Mezőgazdasági Minisztérium jóváhagyta ezt a programot, így most először történik meg, hogy a mezőgazdasági munkálatok optimális idején belül tartják meg az árlejtéseket, hogy a mezőgazdasági termelők idejekorán birtokukba vehessék a bérelt területeket.  A nyilvános árverések első körét várhatóan júliusban, az aratást követően tartják meg.

Szabadka Város Képviselő-testülete hitelesítette Dragutin Soković tanácsnoki mandátumát, aki mostantól a Szerb Haladó Párt tanácsnoki csoportjának tagjaként tevékenykedik. A SZHP tanácsnoki csoportjának összetétele azért változott meg, mert megszűnt a korábbi tanácsnok, Jasmina Stevanović megbízatása miután munkaviszonyt létesített a Városi Közigazgatásban.

A tanácsnokok határozatot hoztak a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság igazgatójának és igazgatóhelyettesének a jelöléséről. A Palicsi Park Kft. igazgatói posztjára Földi Márta okleveles közgazdászt, helyettesének pedig Miladin Vidakovićot jelölték.  

A Városi Képviselő-testület jóváhagyta a Szabadkai Rádió mindhárom szerkesztősége megbízott fő- és felelős szerkesztőjének a kinevezésére vonatkozó döntést, mivel megbízatási idejük június 17-én lejár, a küszöbönálló privatizáció miatt pedig nincsenek meg a feltételek a pályázat kiírására.  A szerb, a magyar illetve a horvát nyelvű műsorokért továbbra is Tatjana Milošević, Németh Ernő és Ivana Petrekanić Sič felel.


Népszámlálás

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIMédia Központ és ProtokollПаркингeZAHTEVIHelyi Adóügyi TitkárságPlan Razvoja AP VojvodinePanonreg

Digitális kultúra

024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
Lokalni ombu
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek

Sportegyesületek

Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia

Colour Coop