Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
Reload
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Sajtótájékoztató az elmúlt év eredményeiről

2014.12.26.

- Amikor 2013 novemberének végén megváltozott a képviselő-testületi többség és az új koalíció átvette a város vezetésével kapcsolatos felelősséget, a város működésében tapasztalt zavarokat rendbe kellett hozni. A várakozásoktól eltérően, miszerint az öröklött állapotok rendbehozatalához nem lesz elegendő kapacitás, és nem lehet megmenteni a teljes rendszer összeomlását, a jelenlegi városi hatalom a 2014-es évet arra használta ki, hogy stabilizálja és konszolidálja a rendszert, rendet teremtsen a Városi Közigazgatásban, csökkentse a költségeket és a felesleges kiadásokat, rendet tegyen a város gazdálkodásában – jelentette ki Maglai Jenő Szabadka polgármestere a Városháza Média Központjában megtartott mai sajtótájékoztatón, az elmúlt év eredményeinek az összegzésekor.

8496_1.jpg

A hatalomváltást követően több érdekcsoport is összefogott, hogy megmentse a pozícióit és leállítsa a 2013 november végén megkezdett folyamatokat, mondta Maglai Jenő polgármester, és emlékeztetett rá, hogy akkoriban elég sok támadás érte.

- Véletlen polgármesternek, kigondolt polgármesternek is elneveztek, arra számítottak, hogy megbénul a város, s hogy nem sikerül sokkal hatékonyabbá tenni a város működését. Sem akkor nem reagáltam, és most sem reagálok ezekre a kijelentésekre, de megjegyeztem őket. Megbízatásom végén látható lesz, hogy tettem-e valamit ezért a városért, vagy sem. Különböző közlemények révén ugyancsak a támadások célpontja voltam, gyakran elvtelenül támadtak, övön aluli ütések értek, mert nem voltam társ a korábban zajlott zavaros ügyekben, és nem voltam társ azokban a számos ügyekben sem, amelyek a költségvetési eszközök elköltésére, a város vagyonának az elherdálására, a város és a közvállalatok működésének az aláásására irányultak – hangsúlyozta Maglai Jenő.

A közvállalatok, tarifarendszerek, megtakarítások

A polgármester megállapította, hogy nem várható el a helyzet azonnali megváltoztatása, de úgy ítélte meg, hogy az elmúlt egy év alatt sok mindent megtettek.

Az új munkahelyi besorolás alapján, amelyet az év végén tervezünk bevezetni, a Városi Közigazgatásban 414 helyett 360 munkahelyet sorolnak be, vagyis 50 munkahelyet megszüntetünk. A Városi Közigazgatásban megbízatásom átvételekor 390-en dolgoztak, mostanra ez a szám 360-ra csökkent. Tovább csökkentjük az alkalmazottak számát, mert erre kényszerít bennünket az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium, de az élet maga is. Ez a Városi Közigazgatás tökéletesen működhet 300-320 foglalkoztatottal is – emelte ki Maglai Jenő.

Emlékeztetett rá, hogy a közvállalatokban és a kommunális közvállalatokban elég nagy volt a tarkaság, mivel egyes közvállalatok és kommunális közvállalatok rendesen működtek, mások viszont súlyos pénzügyi helyzetben voltak, működési zavarokkal küszködtek, ezeknek a cégeknek a többsége pedig elavult, szinte teljesen tönkrement felszereléssel üzemelt.

A közvállalatokban és kommunális közvállalatokban jelentős előrelépés történt. Az idén a Köztisztasági és Parkosítási KKV megmaradásán, valamint a Kéményseprő KKV és a Stadion KKV működőképessé tételén fáradoztunk. A közvállalatok és kommunális közvállalatok többsége elavult, elhasználódott felszereléssel dolgozott, s ezen a téren továbbra is komoly gondok várhatók. A Köztisztasági és Parkosítási KKV-nek 9 millió dinárt adtunk fűkaszálók és gépek vásárlására.  A Palics-Ludas Közvállalat csak egyetlenegy csónakkal rendelkezett. Számára több mint 6 millió dinárért vásároltunk felszerelést, illetve új traktort és kapcsolható eszközöket, ezekben a napokban pedig több mint 200.000 euró értékben egy kétéltűt és nádkombájnt, hogy a vállalat alkalmazottai színvonalas munkát végezhessenek - hangsúlyozta Maglai Jenő.

Az idén megkezdődött a tarifarendszerek módosítása is. Ez megtörtént a Szabadkai Távfűtő Művek KKV-ben, de hasonlóan komoly változásokra lesz szükség a Köztisztasági és Parkosítási KKV tarifarendszerében is – mondta a polgármester, majd hangsúlyozta, hogy tovább kell munkálkodni a közvállalatok és a kommunális közvállalatok pénzügyi stabilizálásán, ügyvitelük átszervezésén, amelyekben az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium utasításával összhangban 2015-ben 6,5 százalékkal kell csökkenteni a foglalkoztatottak számát.

-2014-ben elrendeltük, hogy a foglalkoztatottak számát csökkentsék 5 százalékkal, s ennek a közvállalatok illetve kommunális közvállalatok többsége eleget is tett, részben természetes módon, a dolgozók nyugdíjba vonulásával. Intézkedtünk arról is, hogy jelentős mértékben csökkentsék a reprezentációs költségeket és a donációkat, ami miatt egyesek le akartak váltani, olyanok, akik a közvállalatokból és kommunális közvállalatokból óriási pénzeket juttattak a sportegyesületekbe. Ezáltal legalább 10-15 millió dinárt takarítottunk meg.  - A Városi Közigazgatásban a különböző költségeket egy harmadára csökkentettük, komoly változások történtek a garázsban, az idén pedig öt új járművet vásároltunk a felügyelősé illetve a kommunális rendőrség számára – mondta Maglai Jenő.

Nehéz pénzügyi év

A pénzügyeket illetően 2014 különösen nehéz év volt, mivel többnyire magunkra maradtunk, a Város nem kapott számottevőbb eszközöket sem a tartománytól, sem a köztársaságtól, mivel a hatalom átvételekor már kialakult a köztársasági és a tartományi költségvetés is, tartományi szintről számottevő eszközök csak most ősszel érkeztek. Az volt a célunk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel javítsunk polgáraink életminőségét, hogy befejezzük a megkezdett projekteket és új projektek megvalósítását kezdjük el.

Befejeztük a Zeneiskola homlokzatát, több mint 300 millió dinárt fordítottunk az utak aszfaltozására, öt iskola áttért a gázüzemű fűtésre, 20 autóbusz-megálló épült, felújították a Zsinagóga keleti és nyugati homlokzatát és megkezdődött az épület déli homlokzatának és tetőszerkezetének a felújítása. A város kilenc pontján szereltek fel térfigyelő kamerákat, Kelebián óvoda épült, a palicsi Állatkertben és Újzsedniken megépült a csatornahálózat, Radanovácon pedig a vízvezeték.

Folytatódott a Népszínház építése, elkészült a tervdokumentáció a Népszínház új épületrészére, több egészségházat és sportlétesítményt sikerült felújítani, és elkészült Palicsra egy egészséges platform és akcióterv került kidolgozásra.  A polgármester hozzátette: a mezőgazdaságban folytatódnak a csatornahálózattal kapcsolatos beruházások 60 millió dinár értékben, és 88 millió dinárért felújítják a határban található földutakat.

A tervek szerint alakulnak a megkezdett beruházások

Nem vagyok elégedett az új befektetők idevonzásával, mondta Maglai Jenő polgármester, és hozzátette, hogy ehhez jelentős mértékben hozzájárult a külföldi beruházások és kivitel-népszerűsítő eszközök elmaradása a SIEPA nevű ügynökség részéről.

- A megkezdett beruházások mennek a maguk útján, és arra számítok, hogy jövőre 1.000-1.500 ember állhat munkába, az új beruházásoknak köszönhetően pedig talán több is.  Nem vagyok elégedett, amiért nem jutott el a bírósági végkifejletig az egyes közvállalatokban észlelt visszaélések ügye, s vonatkozik ez elsősorban a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalatra. Emellett nem sikerült megoldanunk a kóbor ebek kérdését. Ez az eljárás megkezdődött, s remélem, hogy a helyzet jórészt megoldódik 2015 őszére – mondta Maglai Jenő.

2014-ben nem érkeztek jelentősebb eszközök köztársasági szintről. Október végén a tartományi szervek úgy döntöttek, hogy Szabadkának 100 millió dinárt juttatnak a vízvezeték- és csatornahálózat fejlesztésére.

- A Köztársaság, 2009 óta először irányozott elő 35 millió dinárt a Népszínház építésére, egy-két nappal ezelőtt pedig további 20 millió dinárt hagytak jóvá. Ennek köszönhetően jövőre a Köztársaság és Szabadka mintegy 80 millió dinárt biztosít a Népszínház építésére és a projekt megvalósítására több mint 100 millió dinárra számítunk a tartományi eszközökből is.

A polgármester hangsúlyozta, hogy elégedetlen a város polgárainak vagyon- és közbiztonságával, ezért az önkormányzat kötelessége – noha nem jogköre – támogatni a szabadkai Rendőr Igazgatóságot.

A 2015. évi költségvetésben a kiadásokat 15-40 százalékkal csökkentettük, vagyis mintegy 200 millió dinárral – emlékeztetett a polgármester – majd hozzátette, hogy folytatódnak a munkálatok a Zsinagógán, a Népszínházon, az utcák aszfaltozásán, a vízvezeték- és csatornahálózat bővítésén, valamint néhány nagyberuházás is megkezdődik, mint például a gerinccsatorna-hálózat bővítése, a regionális hulladéklerakó kiépítése, a II. vízgyár megépítése, a magisztrális vízvezeték fejlesztése, stb.

Maglai Jenő polgármester elmondta, hogy mérsékelt derűlátással tekint a következő évre. Véleménye szerint Szabadka rendelkezik elegendő kapacitással, tudással és becsületes polgárral, akik előre vihetik a város ügyét, valamint, hogy bízik abban: ő és munkatársai jövőre is bizalmat kapnak ahhoz, hogy folytassák a megkezdett utat.


Népszámlálás

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIMédia Központ és ProtokollПаркингeZAHTEVIHelyi Adóügyi TitkárságPlan Razvoja AP VojvodinePanonreg

Digitális kultúra

024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
Lokalni ombu
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek

Sportegyesületek

Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia

Colour Coop