Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Megemlékeztek október 10-ről, Szabadka felszabadulásának napjáról a II. világháborúban

2014.10.10.

A Városi Képviselő-testület díszülésével és a fasizmus áldozatai emlékművének megkoszorúzásával emlékeztek meg városunk történek egyik legfontosabb dátumáról, október 10-ről, amikor 70 évvel ezelőtt Szabadka felszabadult a II. világháborús nácizmus és fasizmus alól.

8383_1.jpg

A Városháza Dísztermében megtartott ünnepségen, amelyet alkalmi műsor kísért, jelen volt Vlagyimir Csusev, Fehéroroszország belgrádi nagykövete, Szergej Koszarjev, az Orosz Föderáció nagykövetségének első titkára, Мikola Dzsigun, az ukrán nagykövetség ügyvivője, Dragan Đurić, Horvátország főkonzulja, dr. Takács László, Magyarország szabadkai főkonzulátusának vezető konzulja, a Harcosok Szövetsége köztársasági, tartományi és városi bizottságainak képviselői, az egyházak, az állami, a tartományi és a városi szervek képviselői, a Városi Képviselő-testület tanácsnokai és számos polgár.

Folytatni az antifasiszta hagyományok ápolását

Maglai Janő polgármester gratulált az egykori harcosoknak és polgártársainak a város 1944-es felszabadulásának a napja alkalmából, majd a díszülésen emlékeztetett rá, hogy városunkban az antifasiszta mozgalomban különböző nemzetiségű, vallású, képzettségű és társadalmi helyzetű emberek vettek részt, egyesülve a szabadságért vívott harcban.

- Kötelességünk minden évben büszkén megemlékezni erről a napról, megkoszorúznunk az áldozatok sírjait és tisztelegni mindazok emléke előtt, akik antifasiszta beállítottságuk miatt vesztették életüket. A hazafiak és antifasiszták dicső és hősies harcára emlékezve, akik életüket áldozták a szabadságért, kötelességünk folytatni az antifasiszta hagyományok ápolását – emelte ki Maglai Jenő.

Megállapította, hogy manapság vannak kísérletek a II. világháború revíziójára, arra, hogy az olasz fasizmus és a német nemzeti szocializmus ideológiáját másfajta ideológiává formálják, hogy a gonoszság és az erőszak ideológiáját másnak tüntessék fel, valamint hogy a régmúlt idők történéseit utólag formálják, szegényesebbé téve múltunkat és degradálják a múlt teljes megélését, majd pedig hangsúlyozta, hogy különösen fontos erélyesen fellépnünk az ilyen kísérletek és politika ellen.

Túlságosan is magas árat fizettünk a szabadságért, a hatalmas emberáldozatok Szabadkát sem kímélték meg. Távol volt a legnagyobb háborús hadműveletektől, mégis több mint 7.000 polgártársunk halt meg – mondta Maglai Jenő polgármester. Hozzátette: Szabadka Város nácizmus és fasizmus alóli felszabadulása napjának megünneplése alkalom arra, hogy a fiatal korosztályoknak megüzenjük: a fiatalok mai küzdelmének egyik fontos eleme épp az antifasiszta küzdelem a legkülönbözőbb területeken, s hogy ennek a soha meg nem szűnő küzdelemnek nincs alternatívája.

8383_3.jpg

- Szabadka szabadságszerető város, amely már korábbról a tolerancia, a béke és az együttélés jelképe, s ilyenként mindazt jelképezi, amelyet a fasizmus szándékozott megsemmisíteni. Szabadkán manapság is ápoljuk a másságot, a harmonikus nemzetek közötti viszonyokat és minden polgár egyenjogúságát emlékezve a szabadságszerető hagyományokra és törekedve az európai népek családjába – hangsúlyozta Maglai Jenő polgármester.

A Díszteremben levőkhöz szólt Maksim Bakrač, a Harcosok Szövetsége szabadkai városi bizottságának elnöke, valamint Svetomir Atanacković, a Harcosok Szövetsége tartományi bizottságának elnöke, a köztársasági bizottság alelnöke.

Szabadka fasizmus alóli felszabadulásának 70. évfordulója alkalmából Maksim Bakrač valamint a Harcosok Szövetsége szabadkai városi bizottságának titkára elismerésben részesítették Maglai Jenőt, Szabadka polgármesterét, Ilija Maravićot, a Városi Képviselő-testület elnökét, Tomislav Veljkovićot, a polgármester helyettesét, Svetomir Atanackovićot, a Harcosok Szövetsége tartományi bizottságának elnökét, a köztársasági bizottság alelnökét továbbá Stanko Nimčevićet, a Rokkantak Szövetsége városi bizottságának elnökét.

Felhívni a figyelmet a náci és fasiszta eszmék terjedésének veszélyére

A fasizmus áldozatai emlékművénél tartott megemlékezésen a Városi Képviselő-testület elnöke, Ilija Maravić elmondta, hogy Szabadka fasizmus alóli felszabadulásának 70. évfordulója alkalom arra, hogy röviden visszaemlékezzünk a szabotázsakciókra, a dicső partizán osztagra és a bátor harcosokra, akik 1944. október 10-én a szabadság alapjaiba az életüket építették be.

Hetven évvel ezelőtt, a mai napon, 1944. október 10-én a szabadkai partizán osztag harcosai Kisbajmoknál találkoztak a Vörös Hadsereg katonáival, majd együtta Zombori úton haladva 21 óra körül érték el a városközpontot, ahonnan a korábban elkészült haditervnek és beosztásnak megfelelően megkezdték a harcot Szabadka felszabadításáért.

A csata a vasútállomásnál érte el tetőfokát, ahol a szabadkai partizán osztag parancsnoka,Jovan Mikić Spartak halálos sebet kapott azon a napon, amelyen városa kivívta a győzelmet és a szabadságot, emelte ki Maravić, majd hozzátette, hogy Szabadkára tartva a megszállók elleni harcban négy vöröskatona is elesett, majd október 11-én reggel 9 óra körül a Vasútállomásnál a városból visszavonuló német katonákkal vívott harcokban elesett Fellegi Tivadar Radenko, a zászlóalj parancsnoka is.

8383_2.jpg

Elmondta, hogy az antifasizmus és az emberek béke- és szabadságvágya mélyen gyökerező emberi törekvés, amely erősen ellenáll a gonosznak és az igazságtalanságnak, de azt is, hogy sajnos a második világháborúban legyőzött náci és fasiszta ideológiák még mindig élnek.

- Ezért kötelességünk emlékezni mindazokra, akik életüket áldozták az emberiességért, s nem engedhetjük meg, hogy relativizálják áldozatuk az újfasiszta eszmék terjesztésének a kísérletein keresztül.

Kötelességünk rámutatni annak a veszélyére, hogy ezek az eszmék ismét elvadulhatnak, és arra a tényre is, hogy zavar bennünket a népfelszabadító harc diszkreditálása a térség második világháborús megszállásának negálásán és relativizálásán keresztül – hangsúlyozta Ilija Maravić.

Szabadka felszabadulásának napja alkalmából számos küldöttség koszorúzta meg a Fasizmus áldozatainak emlékművét.A kegyelet virágait elhelyezték az elesett vöröskatonák emlékművén is a sétaerdei pravoszláv temetőben.

Референдум

RENDKÍVÜLI HÍREK

Медија-центар и Протокол

Média Központ és Protokoll
ПаркингHelyi Adóügyi TitkárságPlan Razvoja AP VojvodinePanonreg

Digitális kultúra

024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
Lokalni ombu
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek

Sportegyesületek

Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia
Colour Coop