Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
Reload
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Egymillió eurós veszteség a fásításon és a szélvédő erdősávokon

2014.07.17.

Maglai Jenő, Szabadka polgármestere a Városháza Média Központjában megtartott sajtótájékoztatóján két munkacsoport ténymegállapításait ismertette. Az egyik munkacsoport feladata az volt, hogy kivizsgálja a Szabadka Város területén levő állami földterületek 2010 ősze és 2013 tavasza közötti fásítása körüli helyzetet, a másik munkacsoport pedig azt tekintette át, hogy mi történt 2007 és 2014 között a Szabadka Város területén található szélvédő erdősávok telepítése és fenntartása terén. A polgármester elmondta, hogy a két projekten a helyi önkormányzat, Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság mintegy egymillió eurót veszített.

8181_1.jpg

- Az állami földterületek fásítására közel 4 millió dinárt fordítottak, a projekt megvalósításának eredményei pedig a nullával egyenlők. Mintegy 400 hektár állami földet négy éve nem művelnek meg illetve a terület egy részét magánszemélyek művelik, akikről azt sem tudjuk, hogy vették azt birtokba. A 400 hektár föld bérleti díja, amely a helyi önkormányzatot,  Vajdaság AT és a Szerb Köztársaságot illette volna meg, éves szinten közel 100.000 eurót tett ki. Ez Szabadka Városa, a tartomány és a köztársaság számára 400.000 eurós kárt jelent. A szélvédő erdősávok telepítése és fenntartása Szabadka Város területén az önkormányzatnak több mint 24 millió dináros kárt okozott. Ez azt jelenti, hogy az ország polgárai a két projekt következtében mintegy egymillió eurós veszteséget szenvedtek – emelte ki Maglai Jenő.

Eredménytelen fásítás

A polgármester elmondta, hogy a fásítás 2010-ben kezdődött a Szabadka Város mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2010. évi programmal vette kezdetét. A program értelmében fásításra 395,05 hektár állami tulajdonban levő mezőgazdasági területet térítésmentesen adtak használatra három kataszteri községben: Györgyén KK-ben 203,25 hektárt, Békova KK-ben 89,37 hektárt és Nagyfény KK-ben 102,42 hektárt.

Mint mondta, a program értelmében a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium hosszú távra, 10 évre adott használatra 395,05 hektár állami tulajdonban levő mezőgazdasági területet és szerződést írt alá a Köztisztasági és Parkosítási KKV-tal, amely alapján a Köztisztasági és Parkosítási KKV az adott területen négy éven belül köteles erdőt telepíteni.

- A projekt megvalósításával és a szerződés teljesítésével kapcsolatos első ellenőrzésre 2013. április 23-án, majd pedig 2013. június 12-én került sor, amikor jegyzőkönyvet vettek fel a terepen ténylegesen elvégzett munkálatokról. A bizottság megállapította, hogy megtörtént a mezőgazdasági terület egy részén a fásítás, azzal, hogy Békova KK-ben, ahol a fásítás 89,37 hektáron, 36 parcellán volt előirányozva, a fásítást egyáltalán nem végezték el, a területet pedig ismeretlen személyek mezőgazdasági termelésre használják – mondta a polgármester.

Györgyén KK-ben, ahol a 203,25 hektár mezőgazdasági terület két tagban található, a fásítást az egyik 25,32 hektáros parcellán végezték el, de a parcella gyomos állapota és a megfogott csemeték aránya alapján a fásítás nem tekinthető sikeresnek.

Nagyfény KK-ben az összesen 78,48 hektár területű 63 parcellán 22,41 hektáron telepítettek erdőt, de abból is csupán 13,80 hektár ismerhető el, az összes többin pedig nem. A polgármester elmondta, hogy létezett egy bizottság a munkálatok felügyeletére, de az - mint mondta - nyilvánvalóan nem jól végezte a munkáját.

Hiányzik a megfelelő program- és projektdokumentáció

A projektekkel kapcsolatos szerződésekről Maglai Jenő polgármester elmondta, hogy 2010-ben a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium Erdőigazgatósága és a Köztisztasági és Parkosítási KKV szerződést írt alá a Köztársasági erdővédelmi és –fejlesztési eszközök felhasználásáról a programban előirányozott munkálatok pénzelésére 43.455.855 dináros összegben és hogy a szerződés alapján a Köztisztasági és Parkosítási KKV előlegként az összeg felét, 21.727.492 dinárt kapott.

- Vajdaság AT illetve a Tartományi Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Titkárság és a Köztisztasági és Parkosítási KKV szerződést illetve szerződés-kiegészítést írt alá az állami tulajdonú mezőgazdasági területeken történő fásítással kapcsolatos egymásközti jogokról és kötelezettségekről 21.247.800 dináros összegben. A pénz 70 százalékát, vagyis 14.873.460 dinárt a Köztisztasági és Parkosítási KKV előlegként megkapta. Szabadka Város és a Köztisztasági és Parkosítási KKV szerződést írt alá a program tárfinanszírozásáról vagyis az állami tulajdonú földterület fásítási projektjében való részvételéről 3.100.000 dináros összegben, amiből a fásított területet kötelezően be kellett volna keríteni.

A polgármester elmondta, hogy a mezőgazdasági földterületek fásításával kapcsolatban létrehozott tényfeltáró bizottság megállapította, hogy nem létezik érvényes program- illetve projektdokumentáció, nincs határozat a szerződés megvalósítását figyelemmel kísérő szakmai bizottság megalakításáról, nem létezik munkanapló és az egyes számlákhoz nem csatolták a szállítóleveleket.

- A bizottság megállapította, hogy nem lehetséges megállapítani volt-e felügyelet a szaporítóanyag leszállítása és átvétele, a telepítés és a szaporítóanyag karbantartása felett, és arról sincs bizonyíték, hogy lefolytattak-e közbeszerzési eljárást a facsemeték beszerzésére. A szaporítóanyagot a Szabadkai Erdőtelepítők Mozgalmától és a Ligostrom vállalattól szerezték be.  A rendelkezésre álló dokumentáció és a jelentésben szereplő tényállás alapján a munkacsoport javasolja, hogy a szabálytalanságokat, a dokumentumok összehangolatlanságát és érvényességét, a keletkezett károk és a szerződések alapján a fásítással megbízott egyének felelősségét vizsgálják ki az illetékes szervek – emelte ki a polgármester.

Minőségi és növény-egészségügyi tanúsítványok nélküli szaporítóanyag  

A szabadkai szélvédő erdősávok telepítésével és fenntartásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségek értéke mintegy 101 millió dinárt tett ki, a rendelkezésre álló adatok szerint pedig Szabadka Város közel 24 millió dinárt fizetett ki szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésére.

- Ez esetben Vajdaság AT és a köztársasági Környezetvédelmi Alap lényegesen kevesebb pénzt utalt át. - A projekt megvalósítása 2007-ben kezdődött. Az első szerződést az év december 4-én, az utolsót pedig 2012. június 11-én írták alá. Összesen 25 szerződést kötöttek. A szerződések tárgya a szélvédő erdősávok telepítése és a fenntartásukkal kapcsolatos munkálatok pénzelése volt, de léteztek szerződések a szakmai felügyeletről és a tervdokumentáció kidolgozásáról. A munkálatok kivitelezői a Köztisztasági és Parkosítási KKV, a Szabadkai Erdőtelepítők Mozgalma és a Vajdasági Erdők KV volt. Csupán a Vajdasági Erdők KV végzett eredményes munkát, mivel megállapítást nyert, hogy a Mikićevo környékén 2008-ban telepített erdősávban a csemeték több mint 80 százaléka megfogta - mondta Maglai Jenő.

Kiemelte, hogy a munkacsoport megállapította: Szabadka Város eszközeinek felhasználásában nincs tanúsítvány a facsemeték minőségéről és növény-egészségügyi állapotáról, nincs munkanapló a szélvédő erdősávok telepítéséről, amelyet aláírt volna a kivitelező és a felügyeleti szerv. A közbeszerzési eljárás megindítása, a közbeszerzési követelmények és tételek kidolgozása, az ajánlatok benyújtási határideje valamint a szerződéskötés is a szerződésben foglalt erdősávok telepítésének optimális határidején kívül történt.

- A Szabadka Város területén levő szélvédő erdősávok ellenőrzésére és felügyeletére 2008-ban 4 éves megbízatási idővel munkacsoportot hoztak létre, amely egyetlenegy jelentést sem készített, és így elmaradt a szerződések felbontásával kapcsolatos tevékenység illetve a nem teljesített szerződéses kötelezettségek ellenértékének a visszatérítése - mondta Maglai Jenő.

A VAT és a Köztársaság eszközeiről kötött szerződések kapcsán a polgármester szerint a bizottság a következő tényeket állapította meg: a városi költségvetésből a transzfer-eszközöket teljes egészében átutalták a Köztisztasági és Parkosítási KKV számlájára; a Köztisztasági és Parkosítási KKV nem folytatta le a törvényben előírt közbeszerzési eljárást a szaporítóanyag beszerzésére és hogy a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalattal aláírtak minden szükséges szerződést a munkálatok kivitelezéséről.

- A szerződések alapján készült jelentéseket nem fogadta el a pénzelő, illetve a jelentés szerint a pénzt nem rendeltetésszerűen használták fel, így a szerződésben foglalt összegeket részben vagy egyáltalán nem fizették ki. A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárságának erdészeti és vadászati felügyelősége 2014. február 6-án jegyzőkönyvben rögzítette, hogy egyetlen szélvédő erdősáv sem felel meg alapvető rendeltetésének, sok a kiszáradt csemete és nem ritkán megállapították, hogy a telepítés meg sem történt. Ugyancsak hiányzik bármilyen gondoskodás, akár a kapálás, az öntözés vagy a vadaktól való védelem – emelte ki Maglai Jenő polgármester.

Hangsúlyozta, mindaddig senkit sem akar megvádolni, amíg nem rendelkezik pontos, szakmailag megalapozott elemzésekkel illetve az egyes személyek büntetőjogi felelősségével kapcsolatos javaslatokkal.  

Népszámlálás

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIMédia Központ és ProtokollПаркингeZAHTEVIHelyi Adóügyi TitkárságPlan Razvoja AP VojvodinePanonreg

Digitális kultúra

024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
Lokalni ombu
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek

Sportegyesületek

Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia

Colour Coop