Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Megemlékezés Szabadka felszabadulásának napjáról

2021.10.10.

A fasizmus áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű megkoszorúzásával ma az önkormányzat megemlékezett október 10-éről, Szabadka második világháborús felszabadulásának napjáról. A Fasizmus áldozatainak terén álló emlékműnél számos küldöttség helyezte el az emlékezés virágait. Szabadka város lakosságának, a szabadkai önkormányzatnak és a Harcos Szövetség szabadkai szervezetének nevében a koszorút a Stevan Bakić polgármester vezette delegáció helyezte el, a Szerb Kormány és az Észak-bácskai körzet nevében pedig a koszorúzó küldöttség élén Bojan Šoralov körzetvezető állt. A fasizmus áldozatainak emlékművénél tartott megemlékezésen Stevan Bakić polgármester a jelenlévőkhöz szólva elmondta, hogy ez az emlékmű sokkal több egy művészi alkotásnál. Városunk számára ez egy szent hely, mert alatta pihennek azok, akik 77 évvel ezelőtt, azokban az októberi napokban bátran kiálltak a szülőföldjüket több mint három évig bitorló gonosz ellen.

14614_1.jpg

 „Mint ahogy életében a vezérük volt, úgy halálukban is együtt pihen hat jeles elesett harcosával a híres parancsnok, Jovan Mikić Spartak. Ide temették Szabadka 1944- es hőseit, az 1941-es megszálló terror hét másik áldozatával együtt. Ezzel pedig szimbolikusan lezárul a kör azok között, akik nem békültek ki a gonoszsággal, amely nyolc évtizeddel ezelőtt megszállt bennünket, és azok között, akik végül hetvenhét évvel ezelőtt legyőzték azt“ – mondta Stevan Bakić.

Elmondta, hogy a közeljövőben lett felújítva a Sárga háznak nevezett történelmi épület, melynek gyönyörű homlokzata mögött a megszállás alatt kínzásokról hírhedté vált börtön működött, melyben több tucatnyi szabadkai mellett hősi halált halt az ellenállás egyik vezére, Matko Vuković is, aki szintén ezen a helyen nyugszik.

„Akkor, 1941-ben az első, akit a városháza harmadik emeletén galárdul meggyilkoltak, Lazar Nešić volt. Sok szép szabadkai palota lett akkor bűncselekmények színhelye, és idilli utcáink, ahol 1941 áprilisában géppuskákkal végezték ki az embereket. A város központjában neves újságírókat, orvosokat és tekintélyes szabadkai polgárokat akasztottak fel. A falvakban gazdákat és földműveseket lőttek agyon, és egész településeket, mint Mišićevo, a Bajmoki Ráta, Újzsednik, Dusanovó és Visnyevác munkatáborokba hajtottak“ – emelte ki Stevan Bakić.

Hangsúlyozva, hogy a megszállás három éve alatt számtalan bűncselekmény és igazságtalanság történt, és e borzalmak csúcspontjaként 4000 zsidót deportáltak Szabadkáról a haláltáborokba, ahonnan csak csekély számban tértek vissza városukba, a polgármester elmondta, hogy mindennek a hősies Vörös hadsereg vetett véget, amely 1944-ben ezen a napon, a szabadkai partizán egységgel együtt felszabadította városunkat, és megmentette a sovinizmus, a gyűlölet és az erőszak ideológiájától.

14614_2.jpg

„Idén Szabadka város hosszú idő után ismét megemlékezett a második világháború kezdetéről ezen a vidéken, és ezt a következő években is megtesszük majd, a városunk és környékének más-más pontján. Hogy soha ne felejtsük el, miért kell minden évben megünnepelnünk október 10-ét! Hogy emlékezzünk arra, mitől mentettek meg azok, akik ezen a helyen és a Vörös Hadsereg harcosainak sírjában nyugszanak. Városunk lett végső nyugvóhelye háromszáz orosz hősnek, akik a Szabadkától akár több száz kilométerre lévő frontokon estek el. Tisztjeik ugyanis a mi városunkat választották, mert a felszabadítás dicsőséges szakaszában megtapasztalták a szabadkai emberek szívélyes és testvéri szeretetét, és tudták, hogy itt mindig a legnagyobb tisztelettel őrizzük majd emléküket" – húzta alá Bakić polgármester.

Emlékeztetett arra, hogy tavaly Dragoljub Draško Kapor, a városunk fasizmus elleni nagyszerű győzelmének utolsó élő résztvevője is eltávozott közülünk.

„Hosszú élete során Kapor nagy energiával tanúskodott e dicsőséges napokról, és ezért hálásak vagyunk neki, úgy, mint az ellenzéssel vívott harcáért is. Soha nem engedjük, hogy feledésbe merüljenek azok az értékek, amelyekért ő és kortársai küzdöttek. Szabadka népe, boldog felszabadulás napját kívánok.” – üzente a lakosságnak Stevan Bakić polgármester.

A polgármester beszéde után Jovo Barošević, a Szerbiai Harcos Szövetség alelnöke és a Vajdasági Harcos Szövetség elnöke átadta Stevan Bakić polgármesternek a Szerbiai Harcos Szövetség köszönő oklevelét.

14614_3.jpg

Barošević ez alkalomból elmondta, hogy a Szerbiai Harcos Szövetség Stevan Bakić polgármesternek a felszabadító és honvédelmi háborúk hagyományainak fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez, valamint a szerb antifasiszta küzdelem eredményeinek megőrzéséhez való hozzájárulásáért adományozott köszönő oklevelét, a Harcos Szövetség Szabadkai Szervezete, és a Vajdasági Harcos Szövetség javaslatára.

A jelenlévőket üdvözölte a Harcos Szövetség Szabadkai Szervezetének elnöke, Maksim Bakrač is, aki többek között háláját fejezte ki a szabadkai önkormányzatnak, amiért őrzi a népfelszabadító háború hagyományait, és amiért aktív részt vállalat a Harcos Szövetség Szabadkai Szervezete által szervezett minden rendezvényben.  

14614_4.jpg

Oroszország belgrádi nagykövetségének nevében a fasizmus áldozatainak emlékművét megkoszorúzó küldöttséget Aleksej Tarovskij, az orosz nagykövetség és Oroszország szerbiai kereskedelmi képviseletének tanácsadója vezette. A Vajdasági Harcos Szövetség koszorúját a szövetség elnöke, Jovo Barošević által vezetett delegáció helyezte el, és rajtuk kívül koszorúztak az apatini és zombori harcos szövetségek, a Szabadkai Zsidó Hitközség, továbbá számos egyesület, párt és civil szervezet küldöttségei is.

A sétaerdei pravoszláv temetőben a Vörös Hadsereg harmadik ukrán frontjának elesett harcosai emlékére emelt emlékműnél, melyet szintén megkoszorúztak, gyászmisét tartottak a Vörös Hadsereg és a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg elesett hősei emlékére, Szabadka város nevében pedig a küldöttség élén Stevan Bakić polgármester helyezte el a koszorút.

14614_6.jpg

RENDKÍVÜLI HÍREK

Медија-центар и Протокол

Média Központ és Protokoll
Helyi Adóügyi TitkárságPlan Razvoja AP VojvodineMinistarstvoPanonreg

024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
Lokalni ombu
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek

Sportegyesületek

Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia
Colour Coop