Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Szabadka Város Képviselő-testülete megtartotta 12. ülését

2021.08.05.

Szabadka Város Képviselő-testülete a Városháza dísztermében tartott mai, 12. ülésén összesen 41. napirendi pont szerepelt.

14471_1.jpg

A tanácsnokok elfogadták a határozatot Szabadka város folyó év január 1-jétől június 30-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról. A Szabadka város költségvetésének féléves végrehajtásáról szóló beszámoló szerint az idei év első hat hónapjában a költségvetés folyó bevételei 3.187 millió dinárt tettek ki, ami az éves terv 50,57 százaléka. Dubravka Rodić, a Pénzügyi Titkárság titkára szerint az utóbbi tíz év folyó költségvetési bevételei hathavi szinten történő teljesülését tekintve, megállapítást nyert, hogy a tervezetthez képest ilyen magas szintű megvalósulás nem történt.

14471_2.jpg

A 2011-2020 közötti időszakban a folyó bevételek átlagos megvalósulása a költségvetési év első felében 37,39 százalék. Dubravka Rodić kijelentette, hogy a folyó évi bevételek több mint 50 százalékkal magasabb megvalósulása a tervezettekhez képest, a minőségi és felelősségteljes tervezés példája.

A beszámoló szerint a megvalósult bevételek legjelentősebb hányada a keresetek utáni adóból származó bevétel, amely 1.254 millió dinár, azaz a terv 49,19 százalékának összegében realizálódott, és az előző év azonos időszakához képest 35,85 százalékkal több bevétel realizálódott. A magánvállalkozások jövedelemadójából származó bevételek 113.5 millió dinárt tettek ki, ami az éves terv 57,47 százaléka, és az előző év azonos időszakához képest a bevételek 15 százalékkal magasabbak. Ezek a paraméterek azt jelzik, hogy a szabadkai vállalkozások nagyrészt leküzdötték a járvány terjedése elleni küzdelemben kialakult helyzetből fakadó üzleti válságot, és hogy a szerb kormány gazdasági intézkedései hozzájárultak a gazdasági tevékenységek stabilizálásához.

Azt, hogy sok beruházási projekt van a városban, az építési telkek használatáért fizetett díjakból és az építési telkek rendezése utáni járulékokból teljesülő költségvetési bevétel összege bizonyítja. 176 millió dinár realizálódott, azaz négyszer több, mint az előző év azonos időszakában.

A beszámolási időszakban a költségvetési szervek 2.803 millió dinárt fordítottak kiadásokra, ami az éves terv 38,67 százaléka. A legtöbb ráfordítás az oktatás területén történt, majd a közösségfejlesztés és a gazdasági ügyek következtek. A költségvetési szervek kötelezettségeinek teljesítése a prioritások szerint alakult.

Veljko Vojnić, az "Aleksandar Vučić - Gyermekeinkért" képviselőcsoport elnöke rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben, amióta tagja a Költségvetési és Pénzügyi Tanácsnak, nem volt még ilyen költségvetési teljesülés.

14471_3.jpg

"Félmilliárd dináros pénzügyi többletünk van, és minden olyan kihívásnak eleget tettünk, amelyek előttünk álltak a költségvetés megvalósítása és a felhasználók igényei tekintetében. Még az adósságokat is visszafizettük. Késtünk a hadseregotthon és a Kosta Nađ laktanya részletfizetésével, de ez esetben is beértük a határidőket, és visszaadtuk a 150 millió dináros likviditási hiteltartozást a konszolidált költségvetésbe. Mindez a szerb kormány helyes politikájának, a szakértelemnek, az elhivatottságnak és a polgármester és az egész csapat munkája komolyságának eredménye. Megérkeztek a magasabb hatalmi szintek átutalásai a regionális hulladéklerakó felszerelésére, a Városi Könyvtár homlokzatának felújítására, a Nemzeti Színház épületének befejezésére és a közbeszerzések a tervek szerint haladtak.” - mondta Vojnić.
Nágel János, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportjának elnöke elmondta, annak ellenére, hogy az idei költségvetés a tavalyihoz képest 15 százalékkal alacsonyabb, leszögezhetjük, hogy a 2021. évi költségvetés reálisan lett megtervezve.
„Már öt éve vagyok ennek a képviselő-testületnek a tanácsnoka, de nem emlékszem, hogy ez idő alatt – de úgy gondolom, hogy korábban sem történt meg az, hogy a költségvetés megvalósítása az első hat hónapban meghaladta az 50 százalékot. Elégedettek voltunk, és azok is reális mutatók voltak, amikor a költségvetés legfeljebb 40 százalékban teljesült. Az idén a költségvetés megvalósulásában elért eredmények igen dicséretesek. Ez egyrészről azt igazolja, hogy azok az emberek, kiknek az önkormányzaton belül az a feladatuk, hogy megtöltsék a költségvetést, jól végezték a dolgukat. De ami még ennél is fontosabb, hogy ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy Szabadka gazdaságában előrehaladás tapasztalható, és hogy jó úton haladunk. Ez világosan mutatja, hogy növekedésben van a cégek és a vállalkozók száma, akik üzleti tevékenységüket az önkormányzat területén folytatják, és hogy egyre magasabbak a keresetek is. Ez pedig a cégek, a vállalkozók és a polgárok lelkiismeretességéről tanúskodik, akik egyre jobban és rendszeresebben tesznek eleget adókötelezettségeiknek.“ – hangsúlyozta Nágel János.

14471_4.jpg

Kuriózumként megemlíthetjük, hogy a napirend e pontját a képviselő-testület egyhangúlag szavazta meg, és a költségvetés megvalósítását az ellenzék soraiból is dicsérő szavakkal illették.
A képviselő-testület a mai ülésén többek között rendeletet hozott a távhőellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, melynek köszönhetően a Szabadkai Távfűtőművek KKV fogyasztói számára igazságosabb módon lesz majd elszámolva a hőfogyasztás.
A tanácsnokok jóváhagyták négy közvállalat igazgatójának megválasztását is, így a Vízművek és Csatornázási KKV leendő igazgatója Sugár György, a Palics-Ludas Közvállalaté Dobó Márta, a Szabadkai Gázművek Közművállalaté Horvát Tímea, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalaté pedig Ognjen Golubović lesz. Emellett tizennégy közvállalat, közművállalat és Kft. működési beszámolója lett elfogadva.
A tanácsnokok a mai ülésen határozatot hoztak a bajmoki sertéstelep részletes szabályozásának tervének kidolgozásáról, rendeletet a városi válságkezelő törzskar megalakításáról, elfogadták a közművállalatok, a közvállalatok és korlátolt felelősségű társaságok – összesen tizennégy beszámolóját a tavalyi évi működési tervük megvalósulásáról, határozatokat hoztak a Subotica-trans KKV és a Vízművek és Csatornázási KKV 2020. évi nettó veszteségeinek részleges lefedéséről szóló döntések jóváhagyásáról, valamint néhány kinevezésről.

14471_5.jpgRENDKÍVÜLI HÍREK

Медија-центар и Протокол

Média Központ és Protokoll
Helyi Adóügyi TitkárságPlan Razvoja AP VojvodineMinistarstvoPanonreg

024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
Lokalni ombu
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek

Sportegyesületek

Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia
Colour Coop