Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Szabadka Város Tervbizottságának közleménye

2021.03.22.

Szabadka Város Tervbizottsága a 2021.01.28-án megtartott ülésén elvégezte a Szabadka város központja – II. zóna részletes szabályozási terve tervezetének és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentésének szakmai ellenőrzését és megállapította, hogy a tervezet és a stratégiai hatásvizsgálatról szóló jelentés a magasabb rendű tervdokumentumokkal és a tervezésről és építésről szóló törvénnyel összhangban lettek kidolgozva, és egyhangú döntést hozott arról, hogy a tervet a törvénnyel előírt további eljárásba utalja, vagyis közszemlére bocsátja.

14149_1.jpg

A közszemlére bocsátás előtt a tervek tervezetét szakmai ellenőrzés alá kell vetni. A szakmai ellenőrzés magában foglalja annak vizsgálatát, hogy a tervdokumentum összhangban áll-e a tágabb környezetre vonatkozó tervekkel, a kidolgozásáról szóló rendelettel, a tervezésről és építésről szóló törvénnyel, a standardokkal és jogszabályokkal, valamint a tervmegoldások indokoltságának vizsgálatát. Az önkormányzat tervdokumentumainak szakmai ellenőrzését a tervbizottság végzi, a szakmai ellenőrzés iránti kérelem benyújtását követő 15 napon belül. A szakmai ellenőrzés elvégzését követő nyolc napon belül beszámolót kell készíteni, amely adatokat tartalmaz az elvégezett ellenőrzésről, az illetékes szervek által benyújtott észrevételekkel, illetve a tervbizottságnak az egyes észrevételekkel kapcsolatban adott véleményével együtt. Miután a terv szakmai ellenőrzése megtörtént, azt közszemlére bocsátják. A tervek közszemlére bocsátását meghirdetik a helyi heti és napilapokban, és maga a betekintés a meghirdetésétől számított 30 napig tart. A tervek közszemlére bocsátásáról az önkormányzat területi tervekkel és településrendezési tervekkel kapcsolatos teendőkben illetékes szerve gondoskodik. A lebonyolított közszemlére bocsátásról az önkormányzat illetékes szerve, illetve a tervbizottság beszámolót készít, amely tartalmazza a közszemlére bocsátással kapcsolatos adatokat, valamennyi észrevétellel és az azokra hozott döntésekkel együtt.

A Szabadka város központja – II. zóna részletes szabályozási tervének tervezete és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentés közszemlére bocsátása 2021.02.05-én lett meghirdetve, és  2021.02.08. és 2021.03.09. között lett lebonyolítva. A közszemlére bocsátás ideje alatt összesen 26 észrevételt nyújtottak be a Szabadka város központja – II. zóna részletes szabályozási tervének tervezetére és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentésre. A nyilvános ülésre 2021.03.16-án került sor, és a benyújtott észrevételekből húsz a tervmegoldásra vonatkozott. A többi észrevétel nem a terv szakmai tartalmára vonatkozott, kettő a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentéssel foglalkozott, egy pedig a tervezetben vétett gépelési hibákat vette számba. A lakosság petíció formájában benyújtott észrevétele a törvénnyel előírt határidőn kívül érkezett be, de azt Szabadka Város tervbizottsága az ügyrendi szabályzatának megfelelően mégis figyelembe vette.

2021.03.18-án a tervbizottság zárt ülést tartott, amelyen beszámolt a Szabadka város központja – II. zóna részletes szabályozási terve tervezetének és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentésének közszemlére bocsátásáról, és miután megvizsgálta az összes benyújtott észrevételt, a bizottság egyöntetűen hét észrevételt elfogadott, tizenhatot részben fogadott el, négyet pedig elutasított.

A Községközi Műemlékvédelmi Intézet észrevételét, amelyben azt állította, hogy a terv kidolgozója nem alkalmazta teljes mértékben a 2020 decemberében hozott 386-2/12 számú műemlékvédelmi intézkedéseket, a bizottság egyhangúlag nem fogadta el, mert a terv kidolgozójának írásos kérésére sem pontosították, hogy az intézkedések mely részét nem tartották tiszteletben. A Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet, mint felsőbb műemlékvédelmi intézmény észrevételében előadta, hogy a 386-2/12 számú részletes műemlékvédelmi intézkedések, melyeket a Községközi Műemlékvédelmi Intézet dolgozott ki, ellentétben állnak a műemlékvédelmi alapelvekkel.

Kulcsfontosságú, hogy a Községközi Műemlékvédelmi Intézet nem fordult a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézethez a kulturális javakról szóló törvény 100. szakasza alapján. A feltételeket az ingatlan kulturális javak és a nagy jelentőségű kulturális javak műszaki védelmi intézkedéseinek és más munkálataira a hivatkozott törvény 47. szakasz 2. és 3. bekezdése és 54. szakasza alapján az illetékes műemlékvédelmi intézet adja ki, a kivételes jelentőségű kulturális javakra pedig a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet. A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő meghatározott feltételekről az illetékes intézet köteles hét napos határidőben értesíteni a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézetet.

A tervbizottság egyhangúlag hozott záróhatározatot a belgrádi Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet, mint a felettes védelmi intézet észrevételének elfogadásáról, ezért új részletes védelmi intézkedéseket kell kidolgozni, amelyeket meg kell küldeni a terv kidolgozójának, hogy azokat beemelje a részletes szabályozási terv új tervezetébe, illetve, hogy azokkal teljes mértékben összehangolja magát az urbanisztikai tervmegoldást. Az új védelmi intézkedések megvalósítása előtt, a Községközi Műemlékvédelmi Intézetnek a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézethez kell fordulnia az újonnan kidolgozott védelmi intézkedések jóváhagyása érdekében.

A további eljárásban az Építésügyi Titkárság, mint a tervdokumentum kidolgozásáért felelősnek a feladata a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy köteles kidolgozni az új részletes védelmi intézkedéseket és azokat összehangolni a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézettel, és annak észrevételei szerint eljárni. A részletes védelmi intézkedéseket a törvényben megszabott határidőben kell kidolgozni és azt követően a tervdokumentum kidolgozójának megküldeni, hogy azokat teljes mértékben beemelhesse és összehangolhassa az új tervdokumentum tervezettel, amelyet szintén a törvényben megszabott határidőben kell kidolgozni.

Az új tervdokumentum tervezetet, a törvényes eljárással összhangban, a Tervbizottság újabb elvégzett szakmai ellenőrzését követően, közszemlére kell bocsátani, illetve a további eljárásba.

A nyilvánosság számára nagyon fontos megemlíteni, hogy a Tervbizottság nyilvános ülése a tervezésről és építésről szóló törvény által előírt eljárás szerint került megtartásra, hogy a tervdokumentum tervezetének kidolgozása a törvénnyel és a magasabb szintű tervekkel összhangban történt, és ami nagyon fontos, hogy a közfelhatalmazással rendelkezők által előírt eljárás és feltételek tiszteletben tartásával.

Zagorka Panić, okl. építőmérnök

a Bizottság elnöke  

 

 

RENDKÍVÜLI HÍREK

Медија-центар и Протокол

Média Központ és Protokoll
Helyi Adóügyi TitkárságPlan Razvoja AP VojvodineMinistarstvoPanonreg

024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
Lokalni ombu
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek

Sportegyesületek

Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia
Colour Coop