Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
Reload
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Конкурси и огласи

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Суботице

30.05.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) 

 

 
 

Најважније информације о Jавном конкурсу:

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

- да имају атесте за материјале и производе.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУPC

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници subotica.rs или лично у писарници Градске управе, Суботица и садржи:

Комплетан текст Јавног конкурса,

Прилог 1 - Пријавни образац,

Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1.,

Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2.,

Прилог 4 - Критеријуми за оцену Пријаве.

 

МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске ефикасности у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти.

Пријаве доставити поштом на адресу Трг Слободе 1., Суботица, 24 000 - Комисија за реализацију и надзор над извршавањем мера енергетске ефикасности или лично на писарници у згради Градске управе Суботица.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 13.06.2022. године до 14 часова.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 024/626-790 или електронску адресу: energetika@subotica.rs.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Града линк: subotica.rs.


Питање бр. 1

Код конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетска санације стамбених објеката пише да се оценује и понуђена цена, рок важења цена, итд..

У ком образцу треба да се упишу подаци? Или треба да се преда комплетан ценовник асортимана и услуга?

Одговор бр. 1

У конкурсној документацији, Прилог бр. 1 у четвртој тачки „врсте мера за које се нуди услуга“ потребно је означити дефинисану меру за коју се конкурише и за исту приложити ценовни преглед роба и услуга усклађену са критеријумима из Прилога 4 конкурсне документације. Тако на пример за меру бр. 1 потребно је дати цену у којој су урачунати сви радови обухваћени у мери, и исказати је по метру квадратном. Понуђена цена роба и услуга мора да садржи комплетну услугу из мере („Набавка и уградња ПВЦ прозора. У оквиру цене навести и цену окапнице, прозорске даске, ролетне, обраде око прозора гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора. Цена по м2 прозора.“)

Комплетан ценовник асортимана и услуга се не предаје, већ искључиво понуда за меру за коју се конкурише, у складу са Прилогом 4 из конкурсне документације, као горе наведени пример.

 

Питање бр. 2

Код мере бр. 2 није прецизно наведено да ли када је фасада у питању конкурс важи за комплетан фасадни систем, у смислу, да ли се конкурс односи и на материјале који се наносе након постављања камане вуне: фаседни типл, фасадна мрежица, лепак за армирање мрежице, подлога за бавалит, бавалит и слични материјали (такође није наведено који ниво притисне чврстоће камене вуне је захтеван и да ли је под овом тачком могуће конкурисати и са другим материјалима за термичку изолацију као што су стиропор и стиродур и ког нивоа квалитета)?

Такође када је ставка бр 3 у питању (изолација испод кровног покривача) у пракси се комбинују камена и стаклена вуна у дебљини од 15 цм, (није наглашена која је категорија квалитета вуне у питању) или је предвиђено да се наведе више врста у понуди?

Код ставке бр 3, када је реч о хидроизолацији кровног система, за који тип хидроизолације је потребно доставити понуду?

Одговор бр. 2

Код мере бр. 2 (Набавка материјала и израда фасаде са свим елементима која укључује и термичку изолацију од минералне вуне дебљине 10 cm по m2) подразумева израду комплетне фасаде са свим елементима. Бодовање се врши за материјале из Прилога 4 конкурсне документације.

Квалитет вуне, у мери бр. 2 и у мери бр. 3, мора да задовољава минималне коефицијенте проласка топлоте из Правилника о енергетској ефикасности зграда.

Тип хидроизолације мора бити атестиран за намену за коју се користи, и он је произвољан.


ПОПИС 2022
Изборна комисија Града Суботице

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIImunizacijaМедија-центар и ПротоколПаркингeZAHTEVIВАНРЕДНА СИТУАЦИЈАПлана развоја Града Суботице

План Развоја АП Војводине
 Локална пореска администрацијаПријава музичког програма угоститељских објекатаЛокални тим за борбу против трговине људимаПанонрегДигитална култура Суботице

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024Е-мејл за пријем електронских фактураПлаћање картицамаInformatorНацрт Локалног антикорупцијског плана Града СуботицеЛокални омбудсманГрадско правобранилаштвоЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТАФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕУкидање печата

Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Наручивање докумената
Informator

Стратегија развоја

Лице задужено за  заштиту података

Ноћ Музеја