Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB

Обавештење Министарства заштите животне средине о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње тачка Мрежног система WIFI ACCESS POINT –a и радио БС мобилне телефоније Србија на локацији Чантавир, SUU104, SUL104, SUW81-ТЕЛ

04.06.2018.

 

Министарство заштите животне средине на основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА из Београда, Таковска 2, (преко овлашћеног лица „БГ Инвест“ доо из Београда, Небојшина 20) поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње тачка Мрежног система WIFI ACCESS POINT –a и радио базних станица Мобилне телефоније Србија на локацији Чантавир, SUU104, SUL104, SUW81 на КП 8657/3 КО Чантавир, на територији општине Суботица, заведен под бројем 353-02-00563/2018-03 од 07.03.2018.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА
 Razvojni fond Vojvodine
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Informator
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја