Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
Актуелности

Одржана 14. седница Скупштине града

22.02.2018.

На 14. седници Скупштине града, одржаној у Великој већници Градске куће већином гласова одборника усвојена је Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије консолидованог завршног рачуна града Суботице за 2017. годину. Одборници су једногласно донели Одлуку о изради Плана детаљне регулације за проширење Бајског гробља на простор југозападно од постојећег гробља до Улице Франа Супила у Суботици, а већином гласова усвојили су и програме пословања за 2018. годину јавних и јавно-комуналних предузећа и друштава са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“ и „Регионална депонија“.

11691_1.jpg 

На данашњој седници Скупштине града донете су и одлуке о именовању председника и чланова надзорних одбора у јавним и јавно-комуналним предузећима, као и одлуке које се односе на јавну канализацију, снабдевање водом, комунални отпад, одржавање чистоће, одвођење атмосферских вода и јавна паркиралишта. Донето је, такође, и решење  о образовању Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а).

Усвојен је и годишњи извештај о раду Савета за здравље и донет закључак о прихватању Извештаја о Програму пословања Фондације за омладинску културу и стваралаштво „Данило Киш“ са финансијским извештајем за прошлу годину.  

Већином гласова одборника донет је и Закључак о прихватању Извештаја о пословању Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине са финансијским показатељима за 2017.  годину, као и Закључак о усвајању Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2018. годину.

Донет је и Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине града Суботице за 2018. годину. Највећи део средстава у оквиру Програма користиће се за активности управљања заштитом животне средине (51.313.000 динара), праћења квалитета елемената животне средине - мониторинг (7.300.000 динара), заштите природе (11.951.000 динара), управљања осталим врстама отпада (13.500.000 динара) као и за пројекат суфинансирања завршетка изградње Регионалне депоније (34.653.000 динара). Реализација Програма зависи од прилива средстава, а у случају да се приходи не остварују у планираном износу, градоначелник ће утврдити приоритете посебним решењем.

Са дневног реда данашње седнице скинуто је доношење Одлуке о сахрањивању и гробљима, уз образложење да је Влада Србије усвојила нову уредбу о обављању комуналне делатности, па је неопходно ускладити Одлуку.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА
 Razvojni fond Vojvodine
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Informator
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја