Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ пројекта: Базне станице мобилне телефоније „СУУ80/СУО80 ПАЛИЋ 3“-„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.

07.02.2018.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУНосилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд, Дирекција за технику, Сектор за безжичну приступну мрежу, Београд, Булевар уметности бр.16/а, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Базне станице мобилне телефоније „СУУ80/СУО80 ПАЛИЋ 3“ заведен под бројем IV-08/I-501-52/2018, а који се планира на катастарској парцели 917/1 КО Палић, улица Хоргошки пут бр. 71 (46.102615
o, 19.760064o).Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128).Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања обавештења у средстивима јавног информисања у складу са чланом 29. Став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs. 

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Избори
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
Рођени, венчани и преминули
Узми рачун и победи
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА
 Razvojni fond Vojvodine
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Informator
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја