Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ пројекта: Базне станице мобилне телефоније „СУБОТИЦА 28“-„TELENOR“ д.о.о.

31.01.2018.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Инвеститор „TELENOR“ д.о.о., Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Базне станице мобилне телефоније „СУБОТИЦА 28“ заведен под бројем IV-08/I-501-46/2018, а који се планира на катастарској парцели 2221/10 КО Нови град, улица Аранђеловачка бр. 22, Суботица (46.106618o, 19.678334o).


Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128).


Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања обавештења у средстивима јавног информисања у складу са чланом 29. Став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
 Razvojni fond Vojvodine
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Informator
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја