Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА ОПЕРАТЕРА „ДАЛИБОР ГРЕГОРЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА СЗР ДАДО МЕТАЛ СУБОТИЦА“

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи разтвој, на основу члана 67. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА ОПЕРАТЕРА „ДАЛИБОР ГРЕГОРЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА СЗР ДАДО МЕТАЛ СУБОТИЦА“

Служба за пољопривреду и заштиту животне средине на основу члана 67. става 1. тачка 2) и 3) и става 2. тачка 2) а у вези са чланом 60. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), члана 33. и члана 34. Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“ бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 18/17 – пречишћен текст и 30/17) и овлашћења број IV-031-201/2016-8 од 01.12.2016. године, је донела Решење дана 22.01.2018. године да се одузима дозвола за саукпљање и складиштење неопсног отпада оператера „ДАЛИБОР ГРЕГОРЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА СЗР ДАДО МЕТАЛ СУБОТИЦА“, Скадарлијска 65А, Суботица, катастарска парцела 22333/6 K.O. Стари Град коју је издао Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду, комуналне послове и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој под бројем IV-05-I-501-282/2013 од дана 5.6.2013. године. Оператеру се забрањује даљи пријем, сакупљање и складиштење неопасног отпада на локацији Скадарлијска бр. 63. и обавезује се да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку обављања делатности сакупљања и складиштења неопасног отпада, а у складу са планом затварања постројења од маја, 2013 године које се односи на дозволу издату Решењем број: IV-05-I-501-282/2013 од 5.6.2013 године.

Текст Решења можете преузети овде.

 

 

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
 Razvojni fond Vojvodine
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Informator
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја