LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ - „Складиште и плато за третман металног и пластичног отпада“, Келебија, Пут Едварда Кардеља бр. 122

17.05.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:

„Складиште и плато за третман металног и пластичног отпада“, Келебија, Пут Едварда Кардеља бр. 122, на катастарским парцелама бр. 23106/1, 23111/2, 23110/3 КО Стари Град, израђене од стране „Института за заштиту на раду“ а.д. Нови Сад, под бројем 02-8474/1 од 1.11.2016. године, и допуњене под бројем 02-5474/3-16 од 24.2.2017. године.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Управа за капитална улагања АП Војводине
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја