LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” ДОО Суботица - “Изградња регионалне депоније у Суботици”

08.03.2017.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” ДОО Суботица, Трг Лазара Нешића бр.1, Пројекта: “Изградња регионалне депоније у Суботици” на катастарској парцели 2635 КО Биково, може се извршити у просторијама Службе за заштииту животне средине и одрживи развој, I спрат соба 130, сваког радног дана од 10-14 часова од 08.03.2017. до 03.04.2017., а јавна презентација Студије одржаће се 04.04.2017. године у 12 часова у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја