Посетите Суботицу Дубра управа
LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „СУ49, СУХ49, СУЛ49, СУ-ХИПОДРОМСКА“ - „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ДОО. Београд

02.03.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обвављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

за пројекат „СУ49, СУХ49, СУЛ49, СУ-ХИПОДРОМСКА“, на катастарској парцели 21124/2 КО Доњи град, улица Хиподромска бб (46.091512°, 19.643965°), носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ДОО. Београд, Таковска бр.2. Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања.

Текст решења се у целости може преузети на Интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-61-2017.pdf

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
Рођени, венчани и преминули
Сервисне информације
Спортски клубови
Образовне установе
Месне заједнице
Управа за капитална улагања АП Војводине
Informator
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја
Етнофест (21. - 25. јун 2017. године)