Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
Актуелности

Одржана 1. ванредна седница Скупштине града

14.02.2017.

На данашњој, 1. ванредној седници Скупштине града Суботице, усвојене су све три тачке дневног реда: Одлука о изменама Одлуке о комуналном реду, Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Одлука о оглашавању на територији града Суботице.

10835_1.jpg

Одлукa о изменама Одлуке о комуналном реду донета је из разлога што је у јануару 2016. године донет нови Закон о оглашавању (у примени од маја 2016. године) који уређује ову област, па је припремљен и предлог Одлуке о оглашавању на територији града Суботице. Из тих разлога, одредбе које се односе на средства за оглашавање, бришу се из ове одлуке.

Разлози за доношење предложене Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, произашли су из потребе да се поједине делатности које Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, као управљач локалног пута обавља, ближе одреде, као што су одредбе које се односе на заштиту локалних путева, односно да се одреде делатности које би ово предузеће требало да обавља, у складу са Законом о јавним путевима.

Наведено се односи, пре свега, на раскопавање локалног пута и других јавних површина и враћање у првобитно стање, јер је Јавно предузеће овлашћено да издаје одобрење за то, као и да врши стручни надзор над тим. Раскопавање локалног пута и других јавних површина вршиће се у складу са Упутством о поступку и обављању раскопавања и поправци саобраћајница након раскопавања због интервенција на подземним инсталацијама у Граду Суботици, које доноси Јавно предузеће уз сагласност Градског већа.

У Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, брисане су одредбе које се односе на поступак стицања права и издавање одобрења за постављање билборда, наменских огласних табли и рекламних табли на стубовима јавне расвете, из разлога јер је у јануару 2016. године донет нов Закон о оглашавању, па је припремљен и предлог Одлуке о оглашавању која уређује ову област.

Предвиђено је да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“, из разлога што је истом предвиђено доношење одлуке којом се уређују накнаде за употребу општинских путева и улица на територији града Суботице, коју доноси Јавно предузеће за управљање путевима уз сагласност Скупштине града Суботице, што значи да је, поред Закона, правни основ за доношење одлуке о накнадама у овој одлуци, те је из тог разлога потребно да ова одлука ступи на снагу у што краћем року.

Предузећу, као управљачу пута, поверена су јавна овлашћења, у складу са Законом о јавним путевима, као и право да утврди накнаде за употребу локалног пута, средства наплаћена од ових накнада приход су јавног предузећа.

Одлука о оглашавању на територији града Суботице донета је из разлога што је, у јануару 2016. године, донет нови Закон о оглашавању који уређује ову област. Ова одлука уређује следеће области: површине на које се постављају средства за оглашавање, средства за оглашавање на отвореним површинама, начин одређивања накнаде за постављање средстава за оглашавање, услови и начин постављања средстава за оглашавање, као и обавезе корисника локација.

Примена ове одлуке везана је за ступање на снагу одлуке којом је уређена накнада за употребу локалних путева на територији града Суботице.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
Рођени, венчани и преминули
Узми рачун и победи
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА
 Razvojni fond Vojvodine
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Informator
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја