LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -"КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА У СТАМБЕНОМ ДЕЛУ НАСЕЉА ПАЛИЋ"

23.01.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обвављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА
НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

за пројекат "КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА У СТАМБЕНОМ ДЕЛУ НАСЕЉА ПАЛИЋ", на катастарским парцелама 1473/22, 1473/15, 2547, 6061, 713/6, 709/3, 708/2, 707/10, 707/9, 706/2, 717/1, 709/7, 708/6, 707/4, 707/3, 706/2, 704/5, 1473/24, 1473/18, 691/3, 691/2, 685/4, 689/6, 677/26, 677/34, 694/1, 661/12, 613/1, 624/1, 703/11, 704/8, 39/2, 39/16, 39/11, 36/12, 36/11, 37/2, 599/17, 599/9, 601/2, 25/4, 1473/15, 3651/1, 3651/33, 3653, 3652, 3670/3, 3669/8, 3672, 3687, 1473/12, 124/3, 124/6, 122/5, 116/6, 122/12, 119/3, 118/3, 117/2, 112/4, 1473/6, 1473/4, 385/32, 385/29, 385/25, 94/2, 93/5, 79/6, 79/16, 1473/20, 638/4, 631/14, 653/2, 640/4, 643/2, 637/6, 573, 1472, 1473/11, 1473/14, 1473/17, 1/3, 2/2, 22/2, 21/6, 5/6, 20/9, 19/9, 17/2, 16/2, 15/2, 12/3, 459/15, 459/20, 1473/7, 411/5, 355, 345/4, 329/5, 325/9, 332/2, 334/2, 338/5, 340/2, 341/5, 1473/9, 1473/8, 466/2, 467/2, 468/3, 468/4, 476/7, 476/5, 1473/10, 1473/16, 260/1, 264/4, 262/5, 266/3, 269/5, 1454, 247/4, 247/2, 247/1, 244, 241, 1473/13, 166/37, 1473/2, 166/5, 160/5, 194/2, 1452, 1441, 921, 916/4, 918/2, 1445, 1432, 431/5, 10972/1, 5316, 5411, 5412, 5423/2, 5436/1, 5439, 6070, 5424/1, 181, 181/1, 188/1, 3671/6, 3671/7, 3671/8, 3671/5, 713/3, 455/2, 454/2, 449/3, 693/2, 262/3 i 6065К.О. Палић, у улицама и деловима улица: Нова 50, Нова 51, Нова 52, Нова 53, П. Воранца, М.Орешковића, Лопудска, Ловачка, Ј. Атиле, Д. Јоргованска, Панонска, Сутјеска, Дубровачка, Бохињска, М. Бурсаћ, Б. Куна, Б. Бухе, Фочанска, Б. Бартока, Трг Л. Мађара, М. Мартиновића, 7. Јула, П. Пала, А. Шантића, П. Шандора, Солунска, Сплитска, А. Ендреа, Л. Ернеа, Партизанска, Јасеновачка, А. Штадлера, Зеленгорска, К. Лајоша, Козарачка и Н. Тесле стамбеног дела насеља Палић, носиоца пројекта ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића бр. 9. 

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на Интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-342-2016.pdf

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја