LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ за пројекат „Изградња објекта „5“ и „5А“ - објекат намењен за рекреативне активности и гасна котларница (објекат у комплексу Установе студентско одмаралиште Б

13.01.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обвављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА
НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

за пројекат „Изградња објекта „5“ и „5А“ - објекат намењен за рекреативне активности и гасна котларница (објекат у комплексу Установе студентско одмаралиште Београд, ПЈ Палић на Палићу)“, на катастарској парцели 1349 КО Палић, носиоца пројекта „АРХИФОРМ“ Д.О.О., Београд, Владмира Томановића бр. 35.

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања.

Текст решења се у целости може преузети на Интернет адреси:
http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-371-2016.pdf

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја