LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „СУХ13/СУУ13/СУЛ13 Бајнатска“

09.01.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Дана 23.12.2016. године носиоцу пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ад Београд, Таковска бр. 2, извршна јединица Суботица, Првомајска бр. 2-4 је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Базне станице мобилне телефоније „СУХ13/СУУ13/СУЛ13 Бајнатска“, на катастарској парцели 10981 КО Доњи град, улице: Бајнатска бр. 40 (46.103275°, 19.713085°).
Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-330-2016.pdf

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја