LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-„I ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТОВИЛИШТА МЕСНАТИХ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 3750 ТОВЉЕНИКА У ТУРНУСУ“

30.12.2016.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Дана 30.12.2016. године носиоцу пројекта ПП „РАВНИЦА„ А.Д., Бајмок, Зубачиште бр. 72 БАЈМОК, је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта: „I ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТОВИЛИШТА МЕСНАТИХ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 3750 ТОВЉЕНИКА У ТУРНУСУ“ на катастерској парцели 7572 КО Бајмок (45.996252°, 19.395283°).
Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-501-239-2016.pdf

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја