LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-Радио базне станице “НС2470_02 СУ_СУБОТИЦА_ВЕТЕРИНАРСКИ_ЗАВОД”

29.12.2016.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Носилац пројекта „КОДАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О., Београд, Аутопут за Загреб бр. 41и, овлашћен од стране “ВИП МОБИЛЕ” Д.О.О., Нови Београд, Омладинских бригада бр. 21, поднео је дана 29.12.2016. под бројем IV-08/I-501-383/2016, Захтев за давање сагласности на Студију процене утицаја на животну средину пројекта: Радио базне станице “НС2470_02 СУ_СУБОТИЦА_ВЕТЕРИНАРСКИ_ЗАВОД” на катастарској парцели 12018/3 КО Доњи град, Суботица, улице Београдски пут бр. 123 (46.077799°, 19.679872°).
Јавни увид у предметну Студију може се извршити у просторијама Службе за заштииту животне средине и одрживи развој, I спрат соба 129, сваког радног дана од 10-12 часова од 04.01.2017. до 03.02.2017., а јавна презентација Студије одржаће се 10.02.2017. године у 14 часова у просторијама Службе.

 

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја