LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА Ж.С. - „Изградња објекта „5“ и „5А“ - објекат намењен за рекреативне активности и гасна котларница

19.12.2016.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштитуи животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Носиоц пројекта „АРХИФОРМ“ Д.О.О., Београд, Владимира Томановића бр. 35, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Изградња објекта „5“ и „5А“ - објекат намењен за рекреативне активности и гасна котларница (објекат у комплексу Установе студентско одмаралиште Београд, ПЈ Палић на Палићу)”, заведен под бројем IV-08/I-501-371/2016, а који се планира на катастарској парцели 1349 КО Палић.

 

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 129).

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја