LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ИСТРОШЕНИХ АКУМУЛАТОРА“ - „ВЛАНИКС“ Д.О.О. Суботица

13.12.2016.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА
ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 
Носилац пројекта „ВЛАНИKС“ Д.О.О. Суботица, Зрињског и Франкопана бр. 29, поднео је дана 9.12.2016. године под бројем IV-08/I-501-357/2016, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ИСТРОШЕНИХ АКУМУЛАТОРА“, на катастарској парцели 1606 КО Стари Град, Суботица, улица Зрињског и Франкопана бр. 29 (46.106241°, 19.654635°).
Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одсека за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 129).
Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја