LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-3/И на изворишту Мала Босна“

05.12.2016.

 Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 5.12.2016. године носиоцу пројекта „ЈКП Водовод и канализација“ Суботица. Трг Лазара Нешића 9/А је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта: „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-3/I на изворишту Мала Босна“ на катарској парцели бр. 38704/2 КО Доњи град, насеља Мала Босна, град Суботица (46.084055°, 19.673848°).
Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/pages/10676_1.pdf

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја