Посетите Суботицу Дубра управа
LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - "СКЛАДИШТЕ И ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН МЕТАЛНОГ И ПЛАСТИЧНОГ ОТПАДА”

21.11.2016.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта “ЕЦО МЕТАЛОЛОГИСТИЦ” ДОО Келебија, Едварда Кардеља бр. 122 поднео је дана 16.11.2016 под бројем IV-08/И-501-336/2016, Захтев за давање сагласности на Студију процене утицаја на животну средину пројекта: "СКЛАДИШТЕ И ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН МЕТАЛНОГ И ПЛАСТИЧНОГ ОТПАДА” на катастарским парцелама 23106/1 , 23111/2 23110/3 КО Стари град, Суботица, улице Едварда Кардеља бр. 122 (46.1126711°, 19.609318°).

Jавни увид у предметну Студију може се извршити у просторијама Службе за заштииту животне средине и одрживи развој, II спрат соба 226, сваког радног дана од 10-12 часова од 25.11.2016. до 23.12.2016., а јавна презентација Студије одржаће се 26.12.2016. године у 10 часова у просторијама Службе.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
Рођени, венчани и преминули
Сервисне информације
Спортски клубови
Образовне установе
Месне заједнице
Управа за капитална улагања АП Војводине
Informator
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја
Етнофест (21. - 25. јун 2017. године)