LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno
ЛПА

Локална пореска администрација - Обавештења

1. Обавештење
2. Захтев за измену корисничког налога


15.07.2014.
Списак дужника по основу јавних прихода Града Суботице


10.02.2014.

Списак дужника по основу савних прихода Града Суботице

 1. Физичка лица, на дан 31.01.2014. године (дуг изнад 50.000 динара)
 2. Предузетник, на дан 31.01.2014. године (дуг изнад 50.000 динара)
 3. Правна лица, на дан 31.01.2014. године (дуг изнад 50.000 динара)

22.01.2014.

 1. Обавештење за подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину за обвезнике који не воде пословне књиге
 2. Списак месних заједница у којима ће се прикупљати пореске пријаве 2014. године
 3. Упутство за попуњавање пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за обвезнике који не воде пословне књиге
 4. Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину - ППИ-2
 5. Пореска пријава о утврђеном  порезу на имовину - ППИ-1
 6. Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину – Сл. гласник РС, бр. 108/2013 и 118/2013

06.12.2013.


29.11.2013.

 1. Одлука о утврђивању зона и најопремљеније зоне на тертиторији града Суботице
  - Прилог 1
 2. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину у Граду Суботици
 3. Одлука о стопама пореза на имовину у Граду Суботици
 4. Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији Града Суботице
 5. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину у Граду Суботици
 6. Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у Граду Суботици

11.01.2013.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја