LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno
Investirajte u Subotici

Strateški položaj, logistika

POLOŽAJ I POVEZANOST

Subotica je locirana na jednoj od glavnih saobraćajnih raskrsnica Evrope:

 • Pan-Evropski koridor 10
 • Autoput E 75 Budimpešta-Subotica-Beograd-Niš-Skoplje ( MK)-Atina (GR)
 • Železnica E 85 Budimpešta ( H)-Subotica-Beograd-Niš-Skoplje (MK)-Atina (GR)
 • Železnica Subotica-Szegedin (H )
 • Železnica 771 Subotica-Sombor-Vinkovci ( CRO )
 • Autoput M-24 Senta-Kikinda-Temišvar ( RO)
 • Autoput M-17.1 Subotica-Sombor –Osijek ( CRO )

 
LOGISTIČKE PREDNOSTI

Regija Subotice, pored povoljne geografske lokacije, ima i niz logističkih prednosti:

 • Dva međunarodna granična prelaza ( Horgoš i Kelebija )
 • Jedan međudržavni granični prelaz-Bajmok, udaljen oko 35 km od Subotice
 • Železnička stanica za teretne vozove
 • Glavno čvorište interneta i razvijena telekomunikaciona struktura
 • Javna i carinska skladišta
 • Logistički centar na površini od oko 40 ha
 • Razvijena mreža lokalnih puteva ( dužine od 444 km ) povezana sa glavnim i međunarodnim autoputevima
 • Dobra povezanost sa tri međunarodna aerodroma: Beograd ( SR) 165 km, Budimpešta ( HU) 190 km, Osijek ( CRO ) 120 km
 • Lokalni aerodrom u Segedinu ( HU )
KONTAKT CENTAR 024
Servisne informacije
Informator
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Investirajte u Suboticu
Lokalna poreska administracija
Informator
Development Strategy
Dubra uprava